Raport Zintegrowany 2023

O raporcie

Informacje o raporcie

GRI[ ]
GRI[
  • 2-2
]

Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju za 2023 zostały przekazane przez następujące podmioty: Bank Pekao, Pekao Bank Hipoteczny S.A.; Centrum Kart S.A.; Pekao Direct Sp. z o.o.; Pekao Faktoring Sp. z o.o.; Pekao Financial Services Sp. z o.o.; Pekao Investment Banking S.A.; Pekao Investment Management S.A. (w tym: Pekao TFI S.A.) oraz Pekao Leasing Sp. z o.o. (w tym PEUF Sp. z o.o.).

Dane zostały skonsolidowane metodą pełną.

GRI[
  • 2-3
]

Oświadczenie niefinansowe zostało sporządzone zgodnie ze standardem GRI Standards (GRI 1: Foundation 2021) za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. Grupa Pekao raportuje dane niefinansowe w cyklu rocznym.

  • Iwona Zaremba, menedżer Zespołu ds. ESG w Departamencie Relacji Inwestorskich i Strategii ESG
  • Anna Chada, ekspert ds. ESG w Departamencie Relacji Inwestorskich i Strategii ESG
  • Karolina Kołodziejska, ekspert ds. ESG w Departamencie Relacji Inwestorskich i Strategii ESG

Adres mailowy: esg@pekao.com.pl

GRI[
  • 2-4
]

W raportowanym okresie nie odnotowano żadnych istotnych zmian.

GRI[
  • 2-5
]

Oświadczenie nie było poddawane zewnętrznej weryfikacji ani audytowi. Oświadczenie za poprzedni rok obrotowy zostało opublikowane 2 marca 2023 roku.

GRI[
  • 2-14
]

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych stanowi część sprawozdania z działalności Spółki, w związku z tym jest przekazywane do oceny i akceptacji wszystkim członkom Zarządu Banku.

Wyniki wyszukiwania