Raport Zintegrowany 2023

O Banku Pekao

Strategia zrównoważonego rozwoju

GRI[ ]
GRI[
  • 2-22
]

ESG jest jednym z kluczowych priorytetów Banku Pekao, dlatego Bank podchodzi do zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju w sposób kompleksowy. W 2021 r. została przyjęta Strategia ESG „Odpowiedzialny Bank wspierający zrównoważony rozwój”, która określa cele i ambicje Banku Pekao związane ze środowiskiem, zaangażowaniem społecznym i ładem korporacyjnym. Strategia ESG podzielona jest na trzy filary.

Wyniki wyszukiwania