Raport Zintegrowany 2023

O Banku Pekao

Strategia na lata 2021-2024

 • jesteśmy bankiem uniwersalnym, chcemy być bankiem pierwszego wyboru dla naszych klientów,
 • rozwijamy zdalny model dystrybucji i obsługi klienta,
 • stawiamy na efektywność kosztową i procesową,
 • rośniemy w najbardziej dochodowych segmentach rynku.

Naszą ambicją jest silna pozycja wśród najbardziej rentownych i efektywnych banków w Polsce, w tym podniesienie rentowności kapitału własnego (ROE), obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów oraz wzrost liczby aktywnych klientów bankowości mobilnej.

Nasza działalność koncentrowała się w następujących kluczowych obszarach strategicznych (zgodnie ze Strategią na lata 2021-2024):

„Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie” to Strategia Banku Pekao S.A. na lata 2021-2024.

 • pozostaniemy bankiem uniwersalnym,
 • dążymy do tego, abyśmy byli bankiem pierwszego wyboru dla coraz większej liczby naszych klientów,
 • kontynuujemy rozwój zdalnego modelu dystrybucji i obsługi klienta,
 • stawiamy na efektywność kosztową i procesową,
 • koncentrujemy się na wzroście w najbardziej dochodowych segmentach rynku.
 • znaczące podniesienie rentowności kapitału własnego (ROE),
 • obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I),
 • wzrost liczby aktywnych klientów bankowości mobilnej z 2 mln w 2020 roku do 3,2 mln w 2024 roku,
 • wskaźnik digitalizacji na poziomie docelowym ~100% w 2024 roku.

Nasza strategia oparta jest na czterech filarach: Klient, Wzrost, Efektywność i Odpowiedzialność.

Filar Klient

W centrum naszych działań stawiamy na klienta i jego potrzeby, intensywnie rozwijamy kanały cyfrowe oraz szybkie i wygodne procesy obsługi. Dążymy do umożliwienia klientom zrealizowania każdej sprawy online. W 2024 roku wskaźnik digitalizacji wynoszący blisko 100% to jedna z naszych kluczowych aspiracji strategicznych. Docelowym i głównym kanałem kontaktu z klientem ma być aplikacja mobilna PeoPay. Zamierzamy w jak największym stopniu wykorzystywać zaawansowaną analitykę danych i nowoczesne narzędzia wspierające sprzedaż w celu personalizacji oferty, poprawy jakości obsługi i zwiększenia skłonności do polecania naszych usług. Kluczową miarą sukcesu, do której dążymy, jest systematyczny awans w rankingach satysfakcji klientów.

Filar Wzrost

Koncentrujemy się na wzroście biznesu w najbardziej rentownych segmentach rynku, grupach produktowych i obszarach niewykorzystanego potencjału, które przyniosą poprawę dochodowości, tj. consumer finance, mikrofirmy, MŚP oraz przedsiębiorstwa MID.

W ciągu najbliższego roku chcemy pozyskiwać rocznie ponad 400 tys. klientów indywidualnych i zwiększyć udziały w rynku pożyczek gotówkowych. Chcemy również odmłodzić strukturę demograficzną klientów indywidualnych. Naszym celem jest pozyskanie w latach 2021-2024 łącznie ponad 600 tys. klientów poniżej 26 roku życia.

Chcemy umacniać pozycję rynkową i zwiększać udział w rynku w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw oraz w segmencie mikrofirm.

Planujemy nadal wzmacniać synergie biznesowe i współpracę z PZU, czego efektem ma być wzrost sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i składki przypisanej brutto.

Zgodnie ze Strategią, będziemy wzmacniać obecność na rynku e-commerce poprzez udostępnianie pożyczek gotówkowych dla klientów realizujących zakupy online, a także rozwiązań dla e-sklepów i platform e-commerce umożliwiające sprzedaż na raty.

400 tys.
planowana liczba pozyskanych klientów rocznie
600 tys.
planowana liczba pozyskanych klientów poniżej 26 roku życia w latach 2021-2024

Filar Efektywność

W czasach presji na rentowność sektora bankowego jeszcze większego znaczenia nabrała zdolność do efektywnego zarządzania kosztami i doskonałość procesowa, dlatego Bank koncentruje się na transformacji technologicznej i poprawie efektywności operacji, przyśpiesza cyfryzację i migrację procesów do kanałów zdalnych oraz optymalizuje procesy kredytowe. Istotnym elementem Strategii jest rozbudowa strefy samoobsługowej dla klientów w kanałach zdalnych. Dążymy do zwiększenia poziomu samoobsługi klientów tak, aby w perspektywie 2024 roku 80% klientów z segmentów MŚP, MID i Korporacji korzystało ze strefy samoobsługowej w kanałach cyfrowych.

Inwestujemy i rozwijamy następujące obszary IT:

● technologii i innowacji,
● nowoczesnej architektury,
● szybkiego wytwarzania oprogramowania, 
● niezawodności infrastruktury,
● ludzi i kompetencji.

Dążymy do optymalizacji kluczowych procesów kredytowych, co powinno przełożyć się na skrócenie czasu oczekiwania na decyzję kredytową.

Filar Odpowiedzialność

Chcemy wspierać rozwój gospodarczy poprzez aktywne angażowanie się w rządowe i unijne programy odbudowy gospodarki oraz transformację klimatyczną. Nasza działalność komercyjna i operacyjna w jeszcze większym stopniu oparta będzie o czynniki zrównoważonego rozwoju.

Będziemy dążyć do utrzymania bezpiecznego profilu ryzyka i utrzymania jednego z najniższych kosztów ryzyka wśród największych banków. W tym celu podejmujemy działania udoskonalania infrastruktury modeli ryzyka i automatyzacji procesów oceny kredytowej.

Wyniki wyszukiwania