Raport Zintegrowany 2023

Zaangażowanie

Reakcja banku na konflikt zbrojny
w Ukrainie

W związku z wciąż trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie Bank Pekao kontynuuje działania podjęte w tym obszarze. W roku 2023 Bank nie tylko utrzymał produkty dedykowane obywatelom Ukrainy, ale poszerzył ofertę dla klientów biznesowych.

Relacje biznesowe

Z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie Bank podjął działania mające na celu zakończenie lub ograniczenie współpracy z podmiotami, które prowadzą interesy z państwami objętymi sankcjami. Zarządzeniem Prezesa w lipcu 2022 roku utworzono aktualizowaną co miesiąc „Listę państw objętych sankcjami w związku z agresją na Ukrainę” (dalej: „Lista państw”). W procesie zakupowym Bank weryfikuje podmioty zapraszane do postępowań zakupowych na podstawie listy podmiotów publikowanej przez uniwersytet Yale School of Management, gdzie poszczególne podmioty otrzymują kategorie od A do F. Kategoria F nadawana jest podmiotom, które kontynuują swoje relacje biznesowe z krajami znajdującymi na „Liście państw”. W 2023 r. lista Yale obejmowała 1589 podmiotów. Na podstawie negatywnej weryfikacji Bank zakończył współpracę z 1,32% podmiotów zidentyfikowanych na liście Yale, ponadto podmioty, które otrzymały kategorię F nie są dopuszczane do udziału w procesie zakupowym.

Analogiczna analiza została przeprowadzona w procesie kredytowym.

Oferta dla klientów

W 2023 roku Bank Pekao konsekwentnie wspierał obywateli Ukrainy. W ofercie dla obywateli Ukrainy jest Konto Pomocne, które jest propozycją dla tych osób, które nie posiadają dokumentów potrzebnych do założenia konta Przekorzystnego. Przy zakładaniu Konta Pomocnego procedura jest prostsza – akceptowane są dokumenty inne niż paszport, w tym m.in. paszport wewnętrzny – grażdański paszport ukraiński, certyfikat potwierdzenia legalnego pobytu na terenie Ukrainy dla obywatela innego kraju, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub tymczasowy polski dokument podróży cudzoziemca, zaświadczenie wydawane przez Konsulat, zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL lub aplikacja mObywatel. Konto pozwala na sprawną realizację potrzeb finansowych – wpływów z otrzymanych świadczeń pomocowych, dokonywanie bieżących płatności kartami lub przez bankowość elektroniczną. Ważne jest, że za ich prowadzenie Bank Pekao nie pobiera opłat. Bank zniósł – dla obywateli Ukrainy – zarówno opłatę za obsługę karty do konta, jak i wykonywanie nią wypłat gotówki w bankomatach w Polsce i za granicą. W Koncie Przekorzystnym istnieje możliwość posiadania subkonta w 4 różnych walutach (USD, EUR, CHF, GBP) i wymiana walut po korzystnych kursach. Bank nie pobiera również prowizji/marży za wymianę walut przy transakcjach kartą do konta za granicą. Oferta specjalna dotycząca zwolnień z opłat za konto, kartę i wypłaty z bankomatów przy Koncie Przekorzystnym została przedłużona do końca 2025 roku.

Ponadto Bank wydłużył także do 31.12.2025 r. możliwość realizacji bezpłatnych przelewów z i do Ukrainy dla wszystkich klientów indywidualnych Banku, w tym także dla obywateli tego kraju.

Od 2022 roku obywatele Ukrainy mogą aplikować o świadczenie 500+ (800+) oraz Dobry Start za pomocą aplikacji PeoPay i bankowości internetowej Pekao24. Zarówno aplikacja mobilna PeoPay, jak i bankowość internetowa Pekao24 są dostępne w języku ukraińskim. Bank zapewnił też obsługę w języku ukraińskim przez konsultantów infolinii.

W 2023 roku została przygotowana szeroka oferta za 0 zł dla firm zarejestrowanych w Ukrainie lub w Polsce, nawiązujących relację z Bankiem Pekao S.A., gdzie obywatel Ukrainy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych lub osobowych, których jednym ze wspólników jest obywatel Ukrainy. Bank zdecydował o niepobieraniu opłat za rachunki firmowe, karty debetowe oraz przelewy krajowe i w obrocie dewizowym (elektroniczne i papierowe), a także obsługę w bankowości elektronicznej przez pierwsze 12 miesięcy od zawarcia umowy rachunku.

Wyniki wyszukiwania