Raport Zintegrowany 2023

Bank w 2023 r.

Zarządzanie aktywami

Pekao Investment Management S.A.– Pekao IM

Pekao Investment Management, w której Bank Pekao S.A. posiada 100% udziałów, jest właścicielem Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Pekao TFI).

Pekao TFI jest najdłużej działającym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce, oferuje klientom nowoczesne produkty finansowe, udostępnia możliwość inwestowania na rynku polskim, jak i na światowych rynkach kapitałowych. Pekao TFI opracowuje programy oszczędnościowe, w tym także oferujące możliwość dodatkowego oszczędzania na emeryturę w ramach trzeciego dobrowolnego filaru emerytalnego. W ofercie Pekao TFI dostępna jest również usługa zarządzania portfelami oraz Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Towarzystwo znajduje się w ewidencji PPK, a jego oferta dostępna jest również poprzez portal www.mojeppk.pl. 

Na 31 grudnia 2023 roku wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych Pekao TFI (wraz z PPK) wyniosła 24 mld zł i była wyższa o 5 mld zł, tj. o 26% w porównaniu do końca grudnia 2022 roku. Na wyższą wartość aktywów ma wpływ pozytywna sytuacja na rynkach kapitałowych.

24
mld zł
wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych

Wyniki wyszukiwania