Raport Zintegrowany 2023

Bank w 2023 r.

Doradztwo transakcyjne

Pekao Investment Banking S.A. – Pekao IB

Pekao Investment Banking świadczy wysoko wyspecjalizowane usługi dla dużych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji finansowych. Zakres świadczonych przez Pekao IB usług obejmuje w szczególności usługi maklerskie: przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, oferowanie instrumentów finansowych, a także doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią oraz doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.

W 2023 roku Pekao IB pełniła również rolę globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu w trzech zakończonych sukcesem ofertach publicznych, w tym w IPO, zakończonym pierwszym od 2021 roku debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na szczególną uwagę zasługuje doradztwo w dwóch zamkniętych procesach pozyskania finansowania dłużnego: w procesie pozyskania finansowania dłużnego w transakcji uznanej przez Project Finance International za europejską transakcję roku 2023 oraz projekcie finansowania transformacji energetycznej. Ponadto Pekao IB był doradcą trzech transakcji z obszaru fuzji i przejęć, zakończonych sukcesem. Spółka pełniła również rolę podmiotu pośredniczącego w publicznym wezwaniu spółki notowanej na GPW i świadczyła usługi obsługi emisji obligacji dla osiemnastu podmiotów.

Wyniki wyszukiwania