Raport Zintegrowany 2023

Bank w 2023 r.

Pozostałe usługi finansowe

Centrum Kart S.A. – Centrum Kart

Centrum Kart S.A.

Spółka świadczy kompleksowe usługi związane m.in. z obsługą systemów zarządzania kartami płatniczymi, autoryzacją transakcji oraz personalizacją kart. Spółka świadczy głównie usługi na potrzeby Banku Pekao S.A. i we współpracy z Bankiem realizuje projekty ukierunkowane na rozszerzenie oferty produktowej Banku.

W 2023 roku do najważniejszych projektów zrealizowanych w ramach współpracy z Bankiem należy zaliczyć wdrożenie przez Bank Pekao S.A. obsługi płatności portfelami elektronicznymi w kanale e-commerce.

Krajowy Integrator Płatności S.A.– KIP

Szybkie przelewy i płatności online | TPay

Bank Pekao S.A. jest właścicielem akcji stanowiących 38,33% akcji spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., właściciela systemu szybkich płatności internetowych TPay (wcześniej Transferuj.pl). 

Spółka posiada status krajowej instytucji płatniczej i jest nadzorowana przez KNF. Działalność KIP polega na pośredniczeniu w przekazywaniu płatności pomiędzy płatnikiem i odbiorcą. W 2023 roku Spółka zwiększała skalę działalności w obszarze obsługi płatności internetowych, serwisach usługowych i poszukiwała nowych obszarów rozwoju usług świadczonych przez KIP, w tym w ramach współpracy z Bankiem. 

Pekao Direct Sp. z o.o. – Pekao Direct

Pekao Direct świadczy usługi o charakterze pośrednictwa finansowego oraz kompleksowe usługi za pośrednictwem alternatywnych kanałów komunikacji dla klientów sektora pozabankowego.

Spółka wspiera Bank, jako głównego klienta w zakresie obsługi bankowości internetowej, kart oraz infolinii produktowych. Pekao Direct obsługuje klientów za pośrednictwem alternatywnych kanałów komunikacji, w tym przede wszystkim w formie telefonicznej, mailowej oraz w formie chatów. Główny kanał komunikacji stanowią połączenia telefoniczne, w 2023 roku Pekao Direct obsłużyło prawie 16 mln połączeń, o 23% więcej niż w 2022 roku. Pekao Direct uczestniczyło w procesie zakładania kont na selfie, w którym zweryfikowało 127 tys. kont otwartych na selfie, tj. 27% więcej niż w 2022 roku. Obsługa kampanii marketingowych i sprzedaż produktów bankowych, w tym pożyczek ekspresowych i kredytów hipotecznych stanowi coraz ważniejszy element usług świadczonych dla Banku Pekao S.A.

Pekao Financial Services Sp. z o.o. – PFS

Pekao Financial Services świadczy usługi agenta transferowego, w ramach outsourcingu dla instytucji finansowych w zakresie rozwiązań operacyjnych oraz technologicznych. 

PFS specjalizuje się w obsłudze krajowych oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych, powszechnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, a także podmiotów oferujących produkty ubezpieczeniowe. W gronie klientów obsługiwanych przez Spółkę znajdują się firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej. PFS, po zmianach na rynku OFE, stała się jedyną spółką, która obsługuje fundusze OFE korzystające z usług zewnętrznego agenta transferowego.

PeUF Sp. z o.o. – PeUF

PeUF jest spółką, której 100% właścicielem jest Pekao Leasing Sp. z o.o. i działa jako agent ubezpieczeniowy, świadcząc usługi z zakresu sprzedaży ubezpieczeń.

PeUF obsługuje portfel Pekao Leasing w zakresie nowo zawieranych umów ubezpieczenia. Działalność PeUF obejmuje obsługę agencyjną, dotyczącą obsługi ubezpieczeniowej do nowo zawieranych transakcji leasingowych, jak i obsługę wznowień polis. Poza obsługą agencyjną działania dotyczą: monitoringu polis, obsługi rozliczeń szkód, jak również wypowiedzeń ubezpieczeń. W 2023 roku PeUF świadczyła usługi pośrednictwa dla pięciu zakładów ubezpieczeniowych, a wartość prowizji ze sprzedanych polis wyniosła 31 mln zł i była wyższa o 63%.

Wyniki wyszukiwania