Raport Zintegrowany 2023

Bank w 2023 r.

Bank Pekao S.A. na polskim rynku usług bankowych

Bank Pekao S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym, oferującym pełny zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, prowadzącym działalność głównie w Polsce. Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. obejmuje instytucje finansowe działające na rynkach: bankowym, zarządzania aktywami, usług maklerskich, doradztwa inwestycyjnego i transakcyjnego, leasingu i faktoringu. Od 2017 roku Bank Pekao S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej PZU S.A., największej instytucji finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Bank oferuje konkurencyjne na rynku polskim produkty i usługi, wysoki poziom obsługi klientów oraz rozwiniętą sieć dystrybucji. Szeroka oferta produktowa, nowatorskie rozwiązania i indywidualne podejście do klienta zapewniają kompleksową obsługę finansową a zintegrowany model obsługi dostarcza najwyższej jakości usługi klientom oraz zapewnia optymalne dopasowanie do zmieniających się potrzeb. Bank systematycznie umacniania pozycję rynkową w strategicznych obszarach działalności.

MODEL BIZNESOWY

 • BANKOWOŚĆ DETALICZNA I BANKOWOŚĆ PRYWATNA – obsługująca klientów indywidualnych, w tym klientów zamożnych bankowości prywatnej oraz mikroprzedsiębiorstwa. Klientom bankowości prywatnej oferowane jest doradztwo inwestycyjne poprzez centra bankowości prywatnej i kanały zdalne, natomiast wszyscy klienci indywidualni i mikroprzedsiębiorstwa są obsługiwani za pomocą szerokiej, własnej sieci oddziałów i placówek partnerskich wspartej wiodącymi na rynku kanałami obsługi zdalnej, w tym kanałami cyfrowymi,
 • BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – dostarczająca usługi finansowe klientom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy obsługiwani są przez doradców przy wsparciu specjalistów produktowych. Obsługa prowadzona jest w wyspecjalizowanych Centrach Klienta Biznesowego, Centrach Korporacyjnych oraz uniwersalnych oddziałach detalicznych. Klientom oferowane są produkty i usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb bazujące na rozwiązaniach sprawdzonych w bankowości korporacyjnej i dostosowanych do potrzeb segmentu przedsiębiorstw,
 • BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA I INWESTYCYJNA – dostarczająca usługi finansowe dużym klientom korporacyjnym, podmiotom sektora publicznego, instytucjom finansowym oraz podmiotom z branży finansowania nieruchomości komercyjnych. Klienci bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej są obsługiwani przez doradców przy wsparciu specjalistów produktowych.

Sieć dystrybucji

Bank udostępnia klientom szeroką sieć oddziałów i bankomatów z dogodnym dostępem na terenie całego kraju, profesjonalne centrum obsługi telefonicznej oraz konkurencyjną platformę bankowości internetowej i mobilnej dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz małych i mikro firm.

31.12.2023 31.12.2022
Placówki ogółem 574 597
Własne 493 515
partnerskie 81 82
Liczba własnych bankomatów 1 306 1 328

Liczba rachunków

Na koniec grudnia 2023 roku Bank prowadził 7 977,7 tys. złotowych rachunków bieżących, 366,3 tys. rachunków kredytów hipotecznych oraz 583,8 tys. rachunków kredytów Pożyczki Ekspresowej.

(w tys.)
31.12.2023 31.12.2022
Liczba złotowych rachunków bieżących(*) 7 977,7 7 455,2
w tym pakiety 5 665,4 5 330,5
Liczba rachunków kredytów hipotecznych(**) 366,3 371,9
w tym złotowych 343,8 347,0
Liczba rachunków kredytów Pożyczki Ekspresowej(***) 583,8 582,5
(*)Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart przedpłaconych (prepaid).
(**) Rachunki klientów detalicznych.
(***) Pożyczka ekspresowa, pożyczka ekspresowa biznes.

 

Prezentacja informacji według modelu biznesowego oparta jest o stosowany w Banku model zarządczy, w którym głównym kryterium podziału sprawozdawczości Grupy jest klasyfikacja klienta w zależności od jego profilu i modelu obsługi.

BANKOWOŚĆ DETALICZNA I BANKOWOŚĆ PRYWATNA

Strategia - Filar Klient

Intensywnie rozwijamy kanały cyfrowe oraz szybkie i wygodne procesy obsługi. Dążymy do umożliwienia klientom detalicznym załatwienia prawie każdej sprawy online. Wskaźnik digitalizacji wynoszący blisko 100% to jedna z kluczowych aspiracji strategicznych.

 

Głównym kanałem kontaktu z klientem staje się aplikacja mobilna PeoPay. Planujemy w jeszcze większym stopniu wykorzystać zaawansowaną analitykę danych i nowoczesne narzędzia wspierające sprzedaż w celu personalizacji oferty, poprawy jakości obsługi i zwiększenia skłonności do polecania naszych usług. Kluczową miarą sukcesu, do której dążymy, jest skokowy awans w rankingach satysfakcji klientów.

Rozwój bankowości elektronicznej i mobilnej

W 2023 roku liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej zwiększyła się o 379 tys. do 3,1 mln i była o +14% wyższa niż rok temu oraz o +31% wyższa niż dwa lata temu. Liczba aktywnych klientów mobilnych, korzystających z aplikacji PeoPay zwiększyła się o 433 tys. do 2,9 mln i była o +18% wyższa niż przed rokiem i o +41% wyższa niż dwa lata temu.

(*) Liczba unikalnych klientów aplikacji mobilnych Banku i nowego Pekao24 , którzy zalogowali się do bankowości mobilnej w ostatnim kwartale w przypadku korzystania z różnych kanałów mobilnych klient liczony tylko jeden raz).

(**) Liczba unikalnych klientów aplikacji PeoPay, którzy zalogowali się do aplikacji w ostatnim kwartale.

W 2023 roku liczba klientów firmowych aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej wzrosła o 26 tys., do poziomu 244 tys. Liczba aktywnych klientów firmowych bankowości mobilnej zwiększyła się o 57 tys. do poziomu 144 tys.

W 2023 roku obchodziliśmy - 10 urodziny Aplikacji PeoPay

Aplikacja PeoPay to szybki i bezpieczny dostęp do konta osobistego i firmowego, kart i oszczędności z poziomu smartfona.

To jedna z pierwszych na polskim rynku aplikacji do mobilnego bankowania. Ponad 3,6 mln aplikacji PeoPay jest już zainstalowana na telefonach naszych klientów. Aplikację PeoPay można nazwać oddziałem banku w telefonie, ponieważ oferuje szeroki wachlarz usług, z którego korzysta 2,9 mln aktywnych użytkowników. Największą popularnością cieszą się płatności zbliżeniowe telefonem, zakupy biletów komunikacyjnych oraz opłaty za przejazdy autostradami. Możliwość personalizacji PeoPay czyni ją jeszcze bardziej wyjątkową.

PeoPay jest doceniana na rynku zarówno przez ekspertów, jak i klientów Banku. Została nagrodzona w rankingu „Instytucja Roku 2023” organizowanym przez firmę Moje Bankowanie w kategoriach „Najlepsza aplikacja mobilna”, „Najlepsza bankowość internetowa” oraz „Najlepszy zdalny proces otwarcia konta”. Aplikacja PeoPay zajęła również II miejsce w rankingu aplikacji bankowych w Polsce. PeoPay jest jedną z najlepiej ocenianych aplikacji finansowych dostępnych w sklepach Google Play i AppStore.

nowe funkcjonalności aplikacji PeoPay i Pekao24

 • nowy samoobsługowy proces „Nie pamiętam Pin-u” na ekranie logowania PeoPay, dzięki któremu klient sam może odzyskać dostęp do aplikacji, 
 • proces sprzedaży konta mieszkaniowego dla dzieci 13+ w Panelu Rodzica,
 • możliwość przekierowania klienta podczas obsługi przez pracownika do aplikacji PeoPay lub serwisu Pekao24 – do dowolnego ekranu w aplikacji w serwisie, w tym do procesów sprzedażowych, 
 • nowa odsłona kantoru walutowego, 
 • nowości w przelewach: realizacja przelewu natychmiastowego Sorbnet, realizacja płatności podzielonej z datą przyszłą – split payment jawny i ukryty, przelew pomiędzy rachunkami własnymi osoby fizycznej i prowadzonymi jako jednoosobowa działalność gospodarcza,

rozwój funkcjonalności dla firm w PeoPay i Pekao24

 • możliwość aktualizacji danych firmy z poziomu PeoPay i Pekao24,
 • wniosek o rachunek pomocniczy w PLN i walutach obcych dla klientów będących jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, 
 • uruchomienie Portalu Akceptanta dla firm dzierżawiących terminale, który umożliwia obsługę płatności i rozliczeń transakcji płatniczych,
 • powiadomienia dla klientów firmowych, integracja Pekao24 z serwisem Księgowość z Żubrem, wniosek o kartę debetową dla firm,

funkcje zwiększające bezpieczeństwo

 • możliwość weryfikacji tożsamości pracownika Banku w aplikacji PeoPay i serwisie Pekao24, przez klienta podczas rozmowy telefonicznej,
 • licznik urządzeń pozwalający na zainstalowanie PeoPay, maksymalnie na trzech urządzeniach,

usprawnienia procesów w PeoPay i Pekao24: 

 • usprawnienia w procesach reklamacyjnych,
 • udostępnienie nowych landing page dla wniosku o dofinansowanie do żłobka, rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz profilu zaufanego, 

personalizacja i ergonomia PeoPay i Pekao24: 

 • możliwość ustawienia tła aplikacji oraz awatarów w PeoPay, 
 • nowe wizerunki kart, 
 • uproszczenie nawigacji po Pekao24 – utworzenie menu profilowego oraz przełączanie kontekstu pomiędzy profilem indywidualnym oraz firmowymi.

Rozwijaliśmy również aplikację PeoPay Kids, do której dodawaliśmy nowe opcje personalizacji (dodatkowe skórki), moduł edukacyjny (grę edukacyjną) oraz udostępniliśmy wersję demo aplikacji.

Strategia - Filar Wzrost

Dążymy do wzrostu biznesu w najbardziej rentownych segmentach rynku, które przyniosą poprawę dochodowości, tj. consumer finance oraz w segmencie mikrofirm. W ciągu czterech lat planujemy pozyskiwać rocznie ponad 400 tys. klientów indywidualnych i zwiększać udział w rynku pożyczek gotówkowych. Ponadto dążymy do odmłodzenia struktury demograficznej klientów indywidualnych. Celem jest pozyskanie do 2024 roku ponad 600 tys. klientów poniżej 26 roku życia.

Stawiamy również na cyfrowy wzrost w produktach inwestycyjnych. Wzmacniamy również synergie biznesowe z Grupą PZU, czego efektem będzie wzrost sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i dwukrotny wzrost składki przypisanej brutto do 2024 roku.

W 2023 roku otworzyliśmy 583 tys. kont dla klientów indywidualnych i jest to najlepszy wynik akwizycji rachunków dla klientów indywidualnych, dynamika sprzedaży wyniosła +5% r/r. Nowi klienci stanowią 72% w sprzedaży kont, a ponad 127 tys. kont założonych zostało na selfie, co stanowi wzrost o +27% r/r. Bardzo dobre wyniki w akwizycji osiągnęliśmy również wśród młodych klientów w wieku do 26 lat, otworzyliśmy 204 tys. kont dla młodych, co stanowi 35% kont ogółem.

Dzięki atrakcyjnej ofercie wspieranej przez liczne inicjatywy i działania marketigowe jesteśmy liderem na rynku pod względem wzrostu netto rachunków rok do roku (wg danych po III kwartale).

W 2023 roku liczba otwartych nowych Kont Świat Premium, oferowanych klientom, którzy deponują w produktach oszczędnościowych Banku oszczędności powyżej 200 tys. złotych, osiągnęła poziom 28,6 tys., co stanowi wzrost o ponad +26% w porównaniu do 2022 roku.

583
tys.
otwartych kont dla klientów indywidualnych
204
tys.
otwartych kont dla młodych

Na dobre wyniki akwizycji wpływ miała kampania marketingowa Kont Przekorzystnych z wysoko oprocentowanym Kontem Oszczędnościowym oraz kampania telewizyjna „Lato pełne swobody” pakietu wakacyjnego – Konto Przekorzystne z bezpłatną złotą kartą do konta.

Z sukcesem uruchamialiśmy kolejne edycje promocji otwierania kont online, w ramach których klienci mogli otrzymać bonus do 200 zł za otwarcie konta i aktywne korzystanie z karty debetowej.

Konsekwentnie rozwijamy ofertę oraz prowadzimy akcje promocyjne skierowane do młodych klientów do 26 lat. Na nowo wprowadzonej platformie komunikacyjnej „Jak nie teraz to kiedy …” prezentujemy młodym osobom bezpieczne, nowoczesne i kompleksowe rozwiązania finansowe, dzięki którym realizacja ich pasji, celów i marzeń stanie się łatwiejsza. W naszej ofercie pojawiła się opcja dla klientów „pasja muzyka: Jak nie teraz to kiedy dasz się porwać muzyce?”, dzięki której klienci mogą zamówić kartę z wizerunkiem muzycznym, jak również wybrać tło muzyczne w aplikacji PeoPay. Bank był partnerem strategicznym koncertu „Jimek & Goście Historia Polskiego Hip-Hopu II. Symfoniczny rap na Śląskim”, który odbył się Stadionie Śląskim w Chorzowie. Dla miłośników muzyki przygotowaliśmy specjalną strefę z boiskiem do koszykówki, pokazami wsadów w wykonaniu Mistrza Świata Piotra „Grabo” Grabowskiego, oraz możliwość spotkania z Radzimirem Dębskim.

W 2023 roku dzięki rozszerzeniu aplikacji PeoPay KIDS o nowe funkcjonalności rozwijaliśmy edukację finansową wśród najmłodszych. Udostępniona gra edukacyjna angażuje i w atrakcyjny sposób wprowadza najmłodszych w świat finansów. W trakcie gry dziecko zdobywa wiedzę o finansach, rozwiązując quizy, odpowiadając na pytania i wykonując ciekawe zadania. Na początek udostępniliśmy pierwsze trzy sezony, siedem kolejnych będzie udostępniane stopniowo w aplikacji.

Ponadto przygotowaliśmy oferty z atrakcyjnym oprocentowaniem środków na rachunku oszczędnościowym Mój Skarb i promocjami za otwarcie konta adresowanymi do rodziców.

Wpływ na wysoką akwizycję kont dla młodych miało również angażowanie się Banku w programy prorodzinne, w tym przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+, zachęcanie rodziców do zakładania kont i przekazywania kieszonkowego dzieciom na bankowe konta.

Naszą ofertę specjalną dla obywateli Ukrainy, w ramach której prowadzenie Konta Przekorzystnego, obsługa karty do konta i wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce oraz przelewy wychodzące i przychodzące z banków z Ukrainy są bezpłatne, przedłużyliśmy do końca 2025 roku. W 2023 roku otworzyliśmy 41 tys. kont dla obywateli Ukrainy.

W 2023 roku osiągnęliśmy najlepszy wynik sprzedaży kart kredytowych i odnotowaliśmy +65% wzrost r/r. Na koniec 2023 roku z Karty Kredytowej z Żubrem korzystało ponad 125 tys. klientów. Liczne promocje zachęcały do korzystania z kart płatniczych, w tym program Mastercard Bezcenne Chwile, w którym klienci mogli zyskać dodatkowe punkty o wartości nawet 800 zł (w edycji wiosennej) i 600 zł (w edycji jesiennej) oraz Loteria wakacyjna, w której posiadacze kart debetowych i kredytowych Mastercard mogli co tydzień wygrać vouchery na podróż marzeń o wartości 30 tys. zł, rowery elektryczne oraz vouchery na zakupy w popularnej sieci sklepów sportowych. W Loterii wzięło udział blisko 100 tys. klientów. 

Także w 2023 roku odnotowaliśmy prawie 6 – krotny wzrost sprzedaży kart kredytowych dla klientów biznesowych m.in. dzięki wdrożeniu nowego procesu sprzedaży kart oraz atrakcyjnej ofercie, m.in. karty MOTO Biznes z promocyjnym oprocentowaniem 9,99% oraz zwrotem wydatków za płatności na stacjach paliw nawet do 600 zł rocznie. 

W 2023 roku wartość udzielonych pożyczek gotówkowych mierzona wolumenem netto wzrosła do poziomu 5,2 mld zł, tj. o +16,4% w porównaniu do 2022 roku. W ujęciu wolumenu podpisanych umów sprzedaż wzrosła o +20,1% do poziomu 5,7 mld zł i była wyższa niż dynamika wzrostu w sektorze bankowym +13,7%. 

W 2023 roku sprzedaż pożyczek gotówkowych w kanałach elektronicznych osiągnęła rekordowy wynik 3,8 mld zł i była wyższa o +31% r/r, natomiast w IV kwartale 2023 roku w kanałach elektronicznych zostało zawartych 85% pożyczek gotówkowych. Było to możliwe dzięki rozwijaniu i zwiększaniu dostępności zdalnych procesów kredytowych. Dla nowych klientów, którzy nie mieli jeszcze żadnego produktu w naszym Banku, udostępniliśmy na stronie internetowej (pekao24.pl) Pex Prospekt, możliwość uzyskania pożyczki online z wykorzystaniem zdalnej autoryzacji na selfie lub w ramach otwartej bankowości. 

Sprzedaż pożyczki wspieraliśmy kampaniami reklamowymi „Weź wygodną pożyczkę gdzie chcesz i na co chcesz” w TV, VOD, internecie, social mediach i kanałach elektronicznych Banku.

W 2023 roku sprzedaż Pożyczek w koncie wzrosła o +31% w porównaniu do nowo zawartych umów w 2022 roku, osiągając tym samym liczbę 40,9 tys. zawartych nowych umów z klientami. 

Jako jedyni w Polsce, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, udzielamy kredytu na finansowanie czesnego za płatne studia na kierunku lekarskim. Studenci mogą skorzystać z dopłat do oprocentowania, poręczenia kredytu, a także z całkowitego lub częściowego umorzenia kredytu. Do końca 2023 roku zawarliśmy blisko 3 tys. umów kredytowych i uruchomiliśmy 133 mln zł semestralnych transz kredytu.

W 2023 roku sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 10,4 mld zł i była 3x wyższa niż w roku poprzednim oraz osiągnęła poziom rekordowej sprzedaży z 2021 roku. 

W 2023 roku umocniliśmy swoją pozycję rynkową i zajęliśmy II miejsce w sektorze bankowym pod względem wolumenu sprzedaży kredytów hipotecznych w całym roku, a w sierpniu, dzięki bardzo dobremu startowi oferty Bezpiecznego Kredytu 2%, osiągnęliśmy I pozycję.

Jako jeden z pierwszych banków wprowadziliśmy do oferty Bezpieczny Kredyt 2% w ramach rządowego programu „Pierwsze Mieszkanie”. Kredyt cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród klientów, którzy do końca 2023 roku złożyli w Banku ponad 51 tys. wniosków, co stanowi 50% wszystkich wniosków pozyskanych w całym sektorze bankowym. Łączny wolumen umów Bezpiecznego Kredytu podpisanych na koniec 2023 roku wyniósł 7,2 mld zł. 

Ofertę kredytów hipotecznych dostosowywaliśmy i aktualizowaliśmy na bieżąco do zmieniających się warunków i potrzeb rynkowych. W ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego zmieniliśmy warunki i umożliwiliśmy szerszej grupie klientów ubieganie się o finansowanie oraz oferowaliśmy atrakcyjne warunki cenowe.

Na początku października do oferty Banku weszła również nowa oferta ugód dla kredytobiorców, posiadających aktywne kredyty mieszkaniowe denominowane do CHF, które znajdują się w portfelu Banku niemal w całości w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH SA w 2007 roku. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem, blisko 70% klientów, którzy dotychczas odpowiedzieli na ofertę Banku, zaakceptowało propozycję ugody.

W 2023 roku przenieśliśmy część wierzytelności kredytów hipotecznych do Pekao Banku Hipotecznego. Łączna liczba przeniesionych dotychczas kredytów to ponad 9,8 tys. o wartości 1,9 mld zł.

W 2023 roku nowa sprzedaż finansowania dla klientów biznes ogółem wyniosła 2,3 mld zł i była wyższa o blisko +26% r/r. Dynamiczny wzrost nowej sprzedaży kredytów bankowych w segmencie biznes w 2023 roku o blisko +48% r/r do poziomu 1,2 mld zł, wspierany był wdrożeniem ścieżki oceny ryzyka, która pozwala na przeprowadzenie szybkiej kalkulacji dostępnego limitu i szybkie uruchomienie pożyczki lub limitu odnawialnego, wdrożeniem kredytu na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych oraz realizowanymi działaniami marketingowymi wspierającymi rozwój relacji z klientami. 

W 2023 roku w obszarze bancassurance realizowaliśmy projekty rozszerzające dostępność oferty dla klientów w różnych kanałach dystrybucji oraz związane z procesem łatwego odnawiania ubezpieczeń komunikacyjnych na kolejny okres. Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych jak i ubezpieczeń na życie dostępna jest we wszystkich kanałach. Klientom segmentu private udostępniliśmy ubezpieczenie do kart kredytowych.

W 2023 roku zebraliśmy o +14,6% więcej składki ze sprzedaży ubezpieczeń ochronnych niż w 2022 roku. Dużą dynamikę zanotowaliśmy w ubezpieczeniach do pożyczki gotówkowej o 21,3% r/r więcej składki oraz 3 – krotny wzrost sprzedaży ubezpieczenia turystycznego. Udział kredytów hipotecznych sprzedawanych z ubezpieczeniem (do których mogło być oferowane ubezpieczenie) utrzymał się na stabilnym wysokim poziomie 92%, a w zakresie pożyczek gotówkowych wyniósł 40% (co stanowi wzrost r/r o 1,6 p.p.).

W obszarze assurbanking konsekwentnie pracowaliśmy nad rozszerzeniem skali działalności, poprzez wdrożenie do procesów akwizycji produktów Banku w kolejnych oddziałach PZU. W 2023 roku w obszarze assurbanking pozyskaliśmy o 10% więcej klientów w porównaniu do 2022 roku.

Na koniec grudnia 2023 roku łączna wartość depozytów posiadanych przez klientów indywidualnych (w tym klienci Bankowości Prywatnej) i klientów biznesowych wyniosła 145,1 mld zł, ze wzrostem o +3,3 mld zł (+2%) w porównaniu do końca września 2023 roku oraz +14,5 mld zł (+12%) w porównaniu do grudnia 2022 roku.

W 2023 roku zainteresowaniem wśród nowych klientów indywidualnych cieszyły się promocje na kontach oszczędnościowych oraz rachunkach Mój Skarb. Łączne saldo środków zdeponowanych na tych kontach w ciągu roku wzrosło o +18%. Klienci założyli rekordową liczbę ponad 250 tys. nowych kont oszczędnościowych i rachunków Mój Skarb. Klienci akceptujący możliwość lokowania części oszczędności na produktach inwestycyjnych wybierali Lokatę Inwestującą, która automatycznie przenosi środki z lokaty terminowej na wybrany przez klienta fundusz inwestycyjny. 

Od lipca 2023 roku w ramach nowego rządowego Programu Pierwsze Mieszkanie zaoferowaliśmy klientom produkt oszczędnościowy Konto Mieszkaniowe. Do końca 2023 roku otworzyliśmy ponad 2 tys. takich kont, co dało nam ponad 40% udział w rynku. 

W 2023 roku w oddziałach Banku rozpoczęliśmy sprzedaż Obligacji Skarbu Państwa. Łączna sprzedaż we wszystkich kanałach wyniosła 8,6 mld zł.

W obszarze produktów inwestycyjnych osiągnęliśmy największą w historii sprzedaż netto na poziomie 11,5 mld zł.

W 2023 roku dla klientów indywidualnych do ofert wprowadziliśmy następujące nowe produkty inwestycyjne:

 • Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dniu wykupu w PLN: Certyfikat z Ochroną Kapitału Powiązany z Akcjami BMW AG i Volkswagen AG na 1 rok i 3 miesiące/1 rok i 6 miesięcy w PLN,
 • Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dacie wykupu w EUR/USD: Dwuletnia Obligacja ze 100% Ochroną Kapitału Typu Worst Of Powiązana z Akcjami Carrefour SA i TotalEnergies SE w EUR/USD,
 • Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dniu wykupu w PLN: Certyfikat z Ochroną Kapitału Powiązany z Akcjami Walmart Inc. i Siemens AG na 1 rok i 6 miesięcy w PLN,
 • Dwuletni Certyfikat ze 100% Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności Typu Worst Of Powiązany z Akcjami NESTLE SA i HEINEKEN NV,
 • Dwuletni Certyfikat Typu Worst Of Powiązany z Akcjami L’Oreal SA i Roche Holding AG z Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności w EUR/USD,
 • Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dniu wykupu w PLN: Certyfikat z Ochroną Kapitału Powiązany z Akcjami Advanced Micro Devices i Microsoft Corporation na 2 lata w PLN,
 • Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dniu wykupu: Dwuletni Certyfikat ze 100% Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności Typu Worst Of Powiązany z Akcjami LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE i CIE FINANCIERE RICHEMONT SA w PLN,
 • Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dniu wykupu w PLN: Certyfikat z Ochroną Kapitału Powiązany z Akcjami Alphabet Inc. – Class A, Microsoft Corporation i Nvidia Corporation na 1 rok i 3 miesiące w PLN,
 • Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dniu wykupu w PLN: Roczny Certyfikat z Ochroną Kapitału Powiązany z Akcjami Samsung Electronics Co., Ltd., Apple Inc. i Nvidia Corporation w PLN,
 • Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dniu wykupu w USD: Dwuletni Certyfikat ze 100% Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności Typu Worst Of Powiązany z Akcjami Samsung Electronics Co Ltd i Alphabet Inc Class C w USD,
 • Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dniu wykupu w EUR: Dwuletni Certyfikat ze 100% Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności Typu Worst Of Powiązany z Akcjami Tesla Inc i Toyota Motor Corp w EUR,
 • Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dniu wykupu: 15-miesięczny Certyfikat Powiązany z Akcjami: Mercedes-Benz Group AG, Pfizer Inc i Ubisoft Entertainment SA z Ochroną Kapitału Tylko w Terminie Zapadalności w PLN,
 • Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dniu wykupu w PLN: Certyfikat z Ochroną Kapitału Powiązany z Akcjami McDonald’s Corporation i Nestlé S.A. na 2 lata w PLN,
 • Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dniu wykupu w PLN/EUR: Certyfikat z Ochroną Kapitału Powiązany z Akcjami Airbus SE i FedEx Corp. na 2 lata,
 • Produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału w dniu wykupu w USD/PLN: 2-letni Certyfikat z Ochroną Kapitału w Dacie Wykupu Powiązany z Akcjami MasterCard Inc. i Visa Inc. w USD,

Stosujemy preferencyjne warunki cenowe dla klientów nabywających produkty inwestycyjne za pośrednictwem aplikacji internetowych oraz aktywnie zachęcamy klientów do korzystania z kanałów zdalnych.

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Bankowość Przedsiębiorstw obejmuje segmenty małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz segment średnich korporacji (MID). 

W 2023 roku kontynuowaliśmy działania w zakresie automatyzacji i digitalizacji procesu kredytowego oraz rozwoju funkcjonalności bankowości elektronicznej, umożliwiających samoobsługę klienta.

Strategia – Filar Klient

W centrum naszych działań najwyżej stawiamy klienta i jego potrzeby, intensywnie rozwijamy kanały cyfrowe oraz szybkie i wygodne procesy obsługi. W jeszcze większym stopniu będziemy wykorzystywać zaawansowaną analitykę danych i nowoczesne narzędzia CRM wspierające sprzedaż, które pozwolą na lepsze dopasowanie oferty, poprawę jakości obsługi i zwiększenie skłonności do polecania naszych usług.W 2023 roku dynamika wolumenu portfela kredytów wyniosła +3,6% r/r, co przełożyło się na wzrost o +1,2 mld zł. 

Wzrost wartości wolumenu portfela finansowań widoczny jest w zarówno w kredytach bankowych, jak i leasingu oraz faktoringu. W 2023 roku wartość sprzedanych nowych kredytów (bez odnowień) w segmencie MŚP osiągnęła poziom 6,9 mld zł, utrzymując wysoki poziom z poprzednich kwartałów i 2022 roku. Natomiast w segmencie MID wartość sprzedanych nowych kredytów wyniosła 14,0 mld zł.

W ramach współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziliśmy do oferty dwa nowe kredyty: płynnościowy i skupowy. Pozwolą one na kompleksowe wsparcie rolników, polegające m.in. na zastosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów oraz zabezpieczeniu gwarancją lub poręczeniem spłaty kredytów udzielonych na sfinansowanie części kosztów inwestycji (kredyt skupowy) czy przeciwdziałanie zagrożeniu utraty płynności finansowej ze względu na ograniczenia na rynku rolnym spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy (kredyt płynnościowy). Oprocentowanie tych kredytów wynosi 2% w skali roku.

Utrzymaliśmy wysoki poziom akwizycji nowych klientów, w segmencie MŚP pozyskaliśmy ponad 3 tys. klientów, a w segmencie MID ponad 700 nowych klientów.

W 2023 roku uruchomiliśmy aplikację, dzięki której zautomatyzowane zostały wewnętrzne procesy związane z akwizycją oraz z parametryzacją produktów dla nowych klientów.

W 2023 roku konsekwentnie rozwijaliśmy strefę samoobsługową PekaoBiznes24, uruchomiliśmy w pełni automatyczny proces zarządzania dostępem do modułu kartowego, w którym udostępniliśmy dystrybucję PINu na telefon użytkownika poprzez SMS. Zmodyfikowaliśmy obsługę produktu autowypłata, wprowadziliśmy dodatkowe opcje w zakresie zarządzania zleconymi przekazami w obrocie dewizowym. Usprawniliśmy również zarządzanie danymi osobowymi użytkowników bankowości elektronicznej, w tym nadawanie uprawnień dla nowych użytkowników bankowości elektronicznej.

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA

Bankowość Korporacyjna obejmuje segmenty korporacji i znaczących grup kapitałowych (tzw. duże korporacje), klientów sektora publicznego, instytucji finansowych oraz nieruchomości komercyjnych i finansowania specjalistycznego. Grupa Pekao jest liderem w obsłudze tych segmentów. Posiada przewagę konkurencyjną opartą o doświadczenie, unikalną kadrę pracowniczą, wyspecjalizowaną wiedzę i procesy oraz potencjał do współfinansowania dużych projektów w oparciu o bardzo silną pozycję płynnościową i kapitałową. Bank świadczy zarówno wszechstronne usługi banku uniwersalnego, jak i te z obszaru leasingu, faktoringu, doradztwa inwestycyjnego, doradztwa w zakresie fuzji i przejęć czy wysoko zaawansowanych produktów obszaru treasury i rynku kapitałowego, a także powiernictwa. Szeroka oferta produktów i usług, nowatorskie rozwiązania, indywidualne podejście oraz kompleksowa obsługa finansowa największych przedsiębiorstw, instytucji i jednostek sektora publicznego są doceniane przez klientów i stanowią o sile bankowości korporacyjnej Banku Pekao S.A.

KLIENT

Na koniec 2023 roku obsługiwaliśmy 6,6 tys. klientów. Współpracujemy z największymi firmami, dostarczamy wsparcie w zakresie merytorycznego, operacyjnego i finansowego rozwoju naszych klientów zarówno przy codziennym prowadzeniu biznesu jak i przy dużych projektach strategicznych.

Strategia

Od 2021 roku, realizujemy strategię zakładającą efektywny wzrost wolumenów z wykorzystaniem przewag konkurencyjnych takich jak: dogłębna ekspertyza sektorowa, wiedza z zakresu finansowania specjalistycznego oraz rosnąca digitalizacja procesów. Zgodnie ze strategią, chcemy utrzymać pozycję lidera oraz zachować wysoki udział rynkowy w dochodach. 

Plany i aspiracje Bankowości Korporacyjnej opierają się na 4 filarach: 

Wzrost:

 • wzrost sprzedaży krzyżowej,
 • utrzymanie udziału rynkowego w segmencie dużych korporacji.

Efektywność:

 • digitalizacja i automatyzacja procesów,
 • popularyzacja self-service w kanałach cyfrowych.

Klient:

 • specjalistyczna, zindywidualizowana obsługa skomplikowanych transakcji,
 • wsparcie w finansowaniu projektów sektora publicznego.

Odpowiedzialność:

 • odpowiedzialne zarządzanie kapitałem,
 • wsparcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Integralną częścią strategii biznesowej jest strategia ESG, w ramach której angażujemy się w projekty odpowiedzialne społecznie, m.in. wspierając transformację energetyczną czy tranzycję klientów w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Cele strategii osiągamy również finansując podmioty zajmujące się rozwojem nowych technologii oraz aktywnie uczestnicząc w rządowych i unijnych programach odbudowy gospodarki i transformacji klimatycznej.

koncentruje się na ciągłym rozwoju nowoczesnych narzędzi cyfrowych, wspierających działania analityków, doradców oraz klientów. W obszarach biznesowych angażujemy się w projekty związane z odpowiedzialnym podejściem do prowadzenia działalności, a także rozwijamy bankowość międzynarodową i wspieramy ekspansję zagraniczną naszych klientów.

Wzmacniając efektywność koncentrujemy się na zwiększaniu poziomu robotyzacji i automatyzacji zarówno procesów wewnętrznych, jak i rozwiązań dostępnych dla klientów. Pracujemy nad ciągłym poszerzaniem zakresu operacji samoobsługowych w kanałach cyfrowych oraz liczby produktów dostępnych w bankowości elektronicznej. 

Niezmiennie budujemy kulturę klientocentryczną i chcemy być dla naszych klientów bankiem podstawowej relacji. Dlatego staramy się szybko i trafnie rozpoznawać ich potrzeby. Doradzamy, opierając się na znajomości profilu, branży i segmentu klienta oraz staramy się zwiększać poziom zadowolenia z interakcji z Bankiem. 

Wspierając zrównoważony rozwój gospodarczy angażujemy się w projekty prywatne, a także publiczne i unijne programy gospodarcze oraz transformacji klimatycznej. Istotnym obszarem naszej działalności jest także współpraca z podmiotami sektora publicznego, gdzie oprócz inwestycji zielonych i projektów infrastrukturalnych, finansujemy odpowiedzialne społecznie projekty, które pozytywnie wpływają na jakość życia Polaków. 

Fundamentem naszej działalności jest odpowiedzialne zarządzanie kapitałem. Robimy to opierając się o ekspertyzę sektorową, elastyczną i wyspecjalizowaną ofertę produktową, unikalne kompetencje w zakresie strukturyzacji finansowania oraz szerokie możliwości działań na polskich i zagranicznych rynkach finansowych. Taka wiedza umożliwia nam racjonalną i dojrzałą selekcję klientów oraz najwłaściwszy dobór produktów i transakcji. 

Współpraca z instytucjami finansowymi i usługi powiernicze 

Bank zajmuje wiodącą pozycję w obsłudze krajowych instytucji finansowych, koncentrując się na świadczeniu najwyższej jakości usług dla firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, podmiotów infrastruktury sektora finansowego, banków spółdzielczych oraz kas oszczędnościowo-kredytowych. Paleta usług obejmuje nowoczesne produkty bankowości transakcyjnej, produkty rozliczeniowe, produkty skarbowe, usługi powiernicze i usługi banku depozytariusza, a także dostęp do wszechstronnej oferty podmiotów Grupy Pekao adresowanej do klientów tego segmentu. 

W 2023 roku, wspólnie z Pekao Leasing Sp. z o.o., pozyskaliśmy finansowanie na wsparcie polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pełniliśmy rolę aranżera i gwaranta tego finansowania: 

 • 150 mln EUR z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) z przeznaczeniem na wsparcie polskich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przy czym około 60% kredytu sfinansuje zielone inwestycje, w tym m. in. poprawę w zakresie efektywności energetycznej, zasobów i wody, energii odnawialnej i minimalizacji odpadów,
 • 100 mln EUR z Banku Rozwoju Rady Europy na zakup środków trwałych i urządzeń produkcyjnych, niezbędnych do podstawowej działalności,
 • 68 mln EUR z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w ramach tej umowy minimum 20% środków ma zostać przeznaczone na inwestycje wspierające ochronę klimatu i zrównoważony rozwój środowiska, 
 • 300 mln PLN z Banku Gospodarstwa Krajowego na zakup pojazdów, linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń. 

Prowadzimy szeroką współpracę z bankami z całego świata. Posiadając ponad 1,3 tys. wymienionych kluczy swift, bezpośredni lub pośredni dostęp do najważniejszych systemów rozliczeniowych, rachunki nostro oraz prowadząc rachunki loro dla bardzo dużej grupy banków zagranicznych Bank dysponuje infrastrukturą, zapewniającą sprawne rozliczenia zagraniczne w 19 najważniejszych walutach.Bankowość transakcyjna

 • wzrost wolumenu transakcji w ramach usługi Pekao Collect o +13% r/r przy jednoczesnym wzroście liczby przetworzonych transakcji o +4% r/r (w 2023 roku przetworzyliśmy ponad 170 mln transakcji o łącznym wolumenie ponad 323 mld zł),
 • wzrost liczby przelewów krajowych Elixir o +5% r/r oraz wzrost liczby przelewów natychmiastowych ExpressElixir wysłanych z PekaoBiznes24 o +15% r/r (dla płatności krajowych utrzymujemy około 20% udział w rynku),
 • wzrost liczby przelewów zagranicznych wychodzących o +8% r/r oraz wzrost liczby przelewów przychodzących o +6% r/r,
 • przetworzenie prawie 6 mln transakcji Polecenia Zapłaty, co stanowi porównywalną liczbę do 2022 roku, przy jednoczesnym wzroście wolumenu transakcji o +7,6% do łącznej wysokości prawie 2,1 mld zł.
 • wprowadzenie do oferty możliwości realizowania w placówkach Poczty Polskiej S.A. wpłat gotówkowych w formie otwartej,
 • wdrożenie automatyzacji obsługi zwrotów przekazów pocztowych dla usługi Pekao Przekaz, dzięki czemu zwroty na rachunki klientów są księgowane automatycznie w dniu dokonania przelewu z Poczty Polskiej,
 • wprowadzenie usługi dostarczenia kodu PIN do kart biznesowych przy użyciu wiadomości SMS.
 • możliwość realizacji przelewów w ramach usługi PekaoPłace w trybie przelewu natychmiastowego ExpressElixir,
 • nowe funkcjonalności, pozwalające na zlecenia zmian lub korektę do wysłanych dyspozycji przelewów zagranicznych,
 • możliwość samodzielnego anulowania zleceń krajowych/zagranicznych, oczekujących na zasilenie rachunku.
 • udostępniliśmy wszystkim klientom możliwość otwarcia nowego rachunku rozliczeniowego, z którego klient może skorzystać już chwilę po podpisaniu wniosku. Potwierdzenie otwarcia konta klient otrzymuje w formie elektronicznej z pieczęcią kwalifikowaną Banku,
 • wdrożyliśmy „Wniosek o modyfikację uprawnień do kart z limitem”, który pozwala klientom samodzielnie modyfikować uprawnienia użytkowników do kart z limitem kredytowym,
 • wdrożyliśmy „Wniosek o dostępność usługi Autowypłata”, który daje klientom możliwość samodzielnego dodawania lub usuwania rachunków dostępnych w usłudze oraz modyfikacji trybów realizacji usługi,
 • udostępniliśmy nowy wniosek dotyczący zmiany limitów dla kart kredytowych, który pozwala klientom samodzielnie modyfikować uprawnienia użytkowników do kart z limitem kredytowym.

Umożliwiliśmy klientom otwieranie Rachunku Pomocniczego z oprocentowaniem opartym o WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight), służącego do lokowania nadwyżek finansowych. Obecnie umożliwiamy stosowanie indeksu WIRON do ustalania oprocentowania zarówno rachunków bankowych, jak i w ramach usługi automatycznego inwestowania środków.

W oddziałach Banku umożliwiliśmy identyfikację klientów dokumentem mDowód, dostępnym w aplikacji mObywatel.

W 2023 roku utrzymaliśmy pozycję lidera wśród banków w Polsce w obszarze finansowania handlu. Odnotowaliśmy wzrost liczby zrealizowanych transakcji operacji dokumentowych i gwarancji. Sukcesywnie rozwijaliśmy programy finansowania dostawców, z którymi współpracują kluczowi nasi klienci, szczególnie z branży odzieżowej, obuwniczej i sieci handlowych FMCG.

Kwota nowo udzielonych gwarancji i poręczeń wzrosła w 2023 roku o blisko 47%, a zaangażowanie z tytułu czynnych transakcji na koniec roku było o 22% większe w porównaniu do 2022 roku. W ramach usługi Otwartej Platformy Finansowania (OPF), sfinansowaliśmy faktury o wartości prawie 2,3 mld zł wyższej w porównaniu do 2022 roku.

W ramach wspierania ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich oraz w krajach rozwijających się, udzielaliśmy kredytów oraz opracowywaliśmy kompleksowe oferty krótko- i długoterminowego finansowania, jak i zabezpieczania ryzyka działalności międzynarodowej. Klienci mogą korzystać z pakietu najkorzystniejszych rozwiązań finansowych, dostosowanych do modelu prowadzonej działalności. 

W 2023 roku podpisaliśmy porozumienie z Krajową Izbą Gospodarczą, którego celem jest wspieranie polskich przedsiębiorców w działaniach związanych z rozwojem polskiego eksportu i pomoc w międzynarodowej ekspansji gospodarczej. Chcemy zapewnić przedsiębiorcom dostęp do skoordynowanej opieki merytorycznej, ekspertyz oraz finansowych i pozafinansowych rozwiązań wspierających ekspansję na rynki zagraniczne, w tym również na rynki afrykańskie.

Oferujemy klientom usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej, finansowania strukturyzowanego oraz finansowania projektów, dotyczących nieruchomości komercyjnych, w tym finansowania budowy powierzchni magazynowych.

W 2023 roku do najważniejszych projektów finansowania należą:

 • udział w kredycie konsorcjalnym powiązanym z celami zrównoważonego rozwoju dla jednej z największych grup z branży medialno-telekomunikacyjnej, kwota finansowania wyniosła ponad 10 mld zł,
 • udzielenie finansowania na modernizację i rozbudowę sieci światłowodowej, kredyt konsorcjalny w wysokości 5,1 mld zł,
 • udzielenie kredytu konsorcjalnego wiodącej międzynarodowej grupie z branży gastronomicznej na kwotę 800 mln EUR,
 • udzielenie w ramach konsorcjum banków kredytu, w formule project finance, na budowę bloku gazowo-parowego na łączną kwotę 2,6 mld zł,
 • udzielenie finansowania, w ramach umowy konsorcjalnej, na łączną kwotę 2,5 mld zł, powiązanego ze zrównoważonym rozwojem dla spółki z branży energetycznej, 
 • udzielenie, w ramach konsorcjum instytucji finansowych, kredytu powiązanego ze zrównoważonym rozwojem kredytobiorcy, na łączną kwotę 1,7 mld zł,
 • zwiększenie kwoty finansowania obrotowego do wysokości 1 mld zł, dla podmiotu z branży motoryzacyjnej,
 • zwiększenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 1 mld zł dla jednej z czołowych firm branży energetycznej,
 • udzielenie kredytu konsorcjalnego na kwotę 125 mln EUR, przeznaczonego na refinansowanie nakładów na rozbudowę stołecznego centrum handlowego, 
 • udzielenie kredytu na budowę centrum logistycznego we wschodniej części Polski. Kwota finansowania wyniosła 43 mln EUR,
 • udzielenie kredytu na kwotę 25 mln EUR dla lidera branży spożywczej, na modernizację zakładów produkcyjnych, 
 • udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 16 mln EUR w celu uruchomienia fabryki w spółce z branży papierniczej, finansowanie „zielone”,
 • udzielenie finansowania na projekt mieszkań na wynajem, kwota finansowania wyniosła 133 mln zł, 
 • udzielenie finansowania inwestycyjnego na budowę farmy wiatrowej w wysokości 95 mln zł, projekt realizowany z liderem polskiej branży energetycznej, 
 • udzielenie finansowania obrotowego w wysokości 80 mln zł dla podmiotu z sektora biopaliw,
 • zwiększenie linii na gwarancje z 550 do 700 mln zł, dla kluczowego podmiotu branży budowlanej,
 • udział w kredycie konsorcjalnym na finansowanie i refinansowanie poniesionych wydatków związanych z realizowanym programem inwestycyjnym klienta z branży materiałów budowalnych, udział Banku 90 mln EUR, rola agenta kredytu oraz agenta zabezpieczeń.

W 2023 roku za pośrednictwem Banku zostały wyemitowane nieskarbowe papiery dłużne (przedsiębiorstw, banków i samorządów) na łączną kwotę ponad 51 mld zł, wśród których na szczególną uwagę zasługują następujące transakcje:

 • emisje trzech serii obligacji własnych MREL Banku na rynku krajowym: 2-letnich (2NC1) papierów senioralnych uprzywilejowanych na kwotę 750 mln zł, 4-letnich (4NC3) papierów senioralnych nieuprzywilejowanych na kwotę 350 mln zł oraz 3-letnich (3NC2) senioralnych nieuprzywilejowanych obligacji własnych Banku na kwotę 750 mln zł; wszystkie emisje Bank przeprowadził samodzielnie, 
 • emisja 4-letnich (4NC3) zielonych euroobligacji senioralnych nieuprzywilejowanych Banku na kwotę 500 mln EUR, w której Bank brał również udział jako współprowadzący księgę popytu, środki pozyskane z emisji będą przeznaczone na zapewnienie finansowania lub refinansowania projektów kwalifikujących się zgodnie z Sustainable Finance Framework Banku,
 • emisja dwóch serii obligacji zrównoważonego rozwoju (sustainability-linked bonds) największego dostawcy zintegrowanych usług medialno-telekomunikacyjnych w Polsce na łączną kwotę 3,5 mld. Bank pełnił funkcję współorganizatora emisji i współprowadzącego księgę popytu. Obligacje sfinansują realizację strategii rozwoju grupy emitenta, obejmującą budowę aktywów produkujących czystą energię i zielony wodór i są oparte o cele zrównoważonego rozwoju,
 • emisja 7-letnich euroobligacji wiodącego koncernu multienergetycznego w Polsce na kwotę 500 mln EUR, w której Bank pełnił funkcję globalnego koordynatora na Polskę oraz współprowadzącego księgę popytu, 
 • emisja trzech serii euroobligacji międzynarodowej instytucji finansowej, w których Bank pełnił rolę wyłącznego organizatora, na łączną kwotę 1,4 mld zł, w tym emisja 400 mln zł zielonych euroobligacji (Climate Awareness Bonds), z której środki są przeznaczane na działalność kredytową emitenta przyczyniającą się istotnie do ograniczenia zmian klimatycznych w zakresie eliminacji lub redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • emisja 5-letnich euroobligacji dla międzynarodowej grupy z branży sprzedaży detalicznej na kwotę 375 mln EUR, w której Bank pełnił funkcję passive bookrunner,
 • emisja dwóch serii obligacji dla spółki należącej do międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego na łączną kwotę 1,2 mld zł, w której Bank pełnił funkcję wyłącznego organizatora i dealera, 
 • emisja dwóch serii 6-letnich obligacji dla lidera polskiej branży windykacyjnej na łączną kwotę 570 mln zł, w której Bank pełnił funkcję dealera konsorcjum,
 • emisja 3,5-letnich i 3-letnich zielonych obligacji spółki należącej do międzynarodowej grupy deweloperskiej, na łączną kwotę 520 mln zł, w której Bank był współorganizatorem i dealerem. Wpływy z emisji będą przeznaczone wyłącznie na inwestycje przyjazne dla środowiska, w tym budynki neutralne energetycznie czy odnawialne źródła energii, jak farmy słoneczne i wiatrowe realizowane na potrzeby tych projektów,
 • emisja krótkoterminowych papierów wartościowych multilateralnej instytucji finansowej na kwotę 500 mln zł, w której Bank pełnił funkcję dealera,
 • emisja 3 serii (3-letnich oraz dwóch serii krótkoterminowych) obligacji spółki leasingowej należącej do międzynarodowej grupy finansowej na łączną kwotę 500 mln PLN, w których Bank pełnił rolę jedynego organizatora i dealera,
 • emisja dwóch serii publicznych listów zastawnych banku hipotecznego z Grupy na łączną kwotę 230 mln zł, w której Bank pełnił rolę wyłącznego organizatora i dealera,
 • emisja 3-letnich obligacji dla spółki z branży deweloperskiej na kwotę 220 mln zł, w której Bank pełnił funkcję współorganizatora oraz dealera,
 • emisja 3,5-letnich obligacji spółki będącej największym dystrybutorem IT w Polsce na kwotę 80 mln zł, dla której Bank pełnił funkcję wyłącznego organizatora i dealera,
 • emisja 3-letnich obligacji dla czołowej spółki z polskiej branży windykacyjnej na łączną kwotę 70 mln zł, w której Bank pełnił funkcję dealera w konsorcjum,
 • emisja 3-letnich obligacji ESG KPI Linked na kwotę 65 mln PLN dla spółki z branży paliwowej, w której Bank pełnił funkcję wyłącznego organizatora i dealera,
 • emisja 23 serii obligacji spółki z branży leasingowej z Grupy Kapitałowej Banku Pekao w PLN i EUR na łączną kwotę ponad 9,4 mld zł oraz emisja 51 serii obligacji spółki z branży faktoringowej z Grupy Kapitałowej Banku w PLN i EUR na łączną kwotę równowartości około 24,2 mld zł, w których to transakcjach Bank pełnił rolę wyłącznego organizatora i dealera,
 • emisja 3 serii krótkoterminowych obligacji banku hipotecznego z Grupy na łączną kwotę 600 mln zł, w której Bank pełnił rolę wyłącznego organizatora i dealera,
 • emisja 15 serii obligacji przedsiębiorstwa zajmującego się zagospodarowaniem odpadów komunalnych i surowcowych na łączą kwotę ponad 772 mln zł,
 • emisja 109 serii obligacji 24 jednostek samorządu terytorialnego (JST) na łączną kwotę prawie 1,8 mld zł.

Finansowanie sektora publicznego oraz projektów komunalnych to element naszej strategii. Prowadzimy obsługę oraz udzielamy finansowania jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwom komunalnym, uczelniom, a także podmiotom powstałym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Bierzemy aktywny udział w działaniach związanych z współtworzeniem oraz rozwijaniem polskiej infrastruktury, w tym wspieraniem zrównoważonego rozwoju gospodarki i ochrony środowiska. 

Współpracujemy z 11 z 12 polskich metropolii (obsługujemy 92% z nich) oraz prowadzimy bieżącą obsługę budżetu dla 5 z nich, współpracujemy z co czwartą gminą w Polsce, mamy relacje biznesowe z 92% miast na prawach powiatu, a dla co piątego z nich prowadzimy bieżącą obsługę (21%). Współpracujemy również z co trzecim powiatem (37%) oraz prawie ze wszystkimi województwami (94%). Jesteśmy wiodącym bankiem dla państwowych uczelni wyższych – ponad 60 z nich korzysta z naszych usług. 

W 2023 roku przystąpiliśmy do międzynarodowego konsorcjum, które sfinansuje budowę linii tramwajowej w Krakowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W finansowaniu bierze udział także Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju. Udział Banku w finansowaniu przekracza 0,5 mld zł i jest to największe przedsięwzięcie realizowane w formule partnerstwa publiczno-prawnego w obszarze publicznego transportu miejskiego. Projekt ma strategiczne znaczenie dla miasta Krakowa w zakresie rozwoju szybkiego i niskoemisyjnego transportu miejskiego.

Udzieliliśmy jednostkom samorządu terytorialnego finansowania o charakterze społecznym w ramach ESG, m. in. dla: miasta Łodzi w kwocie 499,6 mln zł, Lublina w kwocie 250 mln zł, Torunia w kwocie 140 mln zł, Zabrza w kwocie 50 mln zł, Siemianowic Śląskich w kwocie 28 mln zł oraz Sanoka w kwocie 20 mln zł.

W segmencie klientów z sektora publicznego udzieliliśmy finansowania dla spółek komunalnych, m.in.: dla MPO Kraków w kwocie 60 mln zł – finansowania obrotowe czy Gdańskie Autobusy i Tramwaje w kwocie 50 mln zł. 

Udzieliliśmy również finansowania dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach, na kwotę 30 mln zł, oraz w ramach konsorcjum z BGK (udział Banku – 115 mln zł) dla Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia Miedziowego – projekt o łącznej wartości 230 mln zł. 

W 2023 roku wygraliśmy konkurs ofert na obsługę województwa łódzkiego oraz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA.

W 2023 roku utrzymaliśmy pozycję lidera wśród banków w Polsce, w obszarze finansowania handlu. Odnotowaliśmy wzrost liczby zrealizowanych transakcji operacji dokumentowych i gwarancji. Sukcesywnie rozwijaliśmy programy finansowania dostawców, z którymi współpracują kluczowi nasi klienci, szczególnie z branży odzieżowej, obuwniczej i sieci handlowych FMCG.

Kwota nowo udzielonych gwarancji i poręczeń wzrosła w 2023 roku o blisko 47%, a zaangażowanie z tytułu czynnych transakcji na koniec roku było o 22% większe w porównaniu do 2022 roku. W ramach usługi Otwartej Platformy Finansowania (OPF), sfinansowaliśmy faktury o wartości prawie 2,3 mld zł wyższej w porównaniu do 2022 roku.

Wyniki wyszukiwania