Raport Zintegrowany 2023

Zaangażowanie

Misja, wartości i kultura korporacyjna

Zgodnie z przyjętą przez Bank Pekao Strategią biznesową na lata 2021-2024, Bank kontynuuje działania na rzecz budowania silnych relacji z przedsiębiorcami i zapewniania bezpieczeństwa klientom. Bank Pekao niezmiennie aspiruje do bycia liderem, który nie tylko oferuje nowoczesne usługi, ale jest także inspirującym i świadomie wybieranym miejscem pracy. Ważnym aspektem funkcjonowania Banku jest jego kultura korporacyjna i konkretnie działania, które sprawiają, że jest on postrzegany jako odpowiedzialny partner i wiarygodna instytucja finansowa. Jednym z kluczowych elementów kultury są określone w 2021 roku wartości Banku, czyli „#prosto, #razem, #odważnie i #odpowiedzialnie. To one wyznaczają standardy postępowania pracowników Banku i budują zaangażowanie wokół wspólnych celów.

W 2023 roku w Banku zrealizowano szereg kulturowych inicjatyw, które miały na celu promocję zachowań zgodnych z wartościami, a w konsekwencji budowania jeszcze lepszego środowiska pracy.

W drugim kwartale pracownicy Banku zostali zaproszeni do udziału w Turnieju Czterech Wartości, serii czterech wyzwań, z którego każde skupione było wokół innej wartości. Turniej opierał się na zasadach rywalizacji – znaczenie miała zarówno wiedza pracowników na temat wartości Banku, ale także spostrzegawczość i szybkość. Każde z 4 wyzwań kończyło się wyłonieniem laureatów – najlepsi otrzymali m.in. możliwość udziału w warsztacie nawiązującym do danej wartości oraz zaproszenie na spotkanie z wyjątkowym gościem (uznanym autorytetem w swojej dziedzinie), który poruszał tematy nawiązujące wprost do danej wartości.

W Turnieju zanotowano 2349 zgłoszeń od blisko 1200 pracowników, co daje przekonanie, że tego typu inicjatywy mają sens i są pozytywnie odbierane przez pracowników.

Ponieważ monitorowanie poziomu zaangażowania pracowników i ich satysfakcji z pracy jest jednym z kluczowych elementów kultury korporacyjnej Banku Pekao, w mijającym roku badanie zaangażowania pracowników przeprowadzono aż dwukrotnie. Zarówno w pierwszym „pulsowym” badaniu, które odbyło się na początku roku, jak i w drugim pełnym badaniu, przeprowadzonym na przełomie czerwca i lipca, zanotowano nie tylko znaczący wzrost frekwencji, ale także samych wyników. Oznacza to, że wdrożone w Banku działania przynoszą oczekiwany skutek i pozytywnie wpływają na percepcję pracowników. Badanie zaangażowania, jako nieodzowny element kultury Banku, realizowane będzie także w roku 2024.

20 października po raz pierwszy w Banku Pekao obchodzono Światowy Dzień Wartości. W wydarzeniu wzięło udział ponad 700 pracowników – 300 w formule stacjonarnej i ponad 400 pracowników uczestniczyło w nim w formule on-line. Ponad 50% uczestników stanowili przedstawiciele sieci sprzedaży. W celu zaangażowania uczestników w aktywne świętowanie i bliższe poznawanie wartości Banku zaproponowano im niecodzienne i niekonwencjonalne formy odkrywania 4 wartości na nowo. Wyjątkowa atmosfera i bardzo dobra ocena samego wydarzenia, przyczyniły się do wpisania go na stałe do kalendarza świąt celebrowanych przez Bank.

W grudniu 2023 roku Zarząd Banku zaakceptował „ŻubRady”, czyli dokument zawierający zbiór zasad, którymi na co dzień powinien kierować się każdy pracownik Banku. „ŻubRady” stanowią doszczegółowienie postaw i zachowań, które wynikają z wartości Banku i które ułatwią codzienną komunikację oraz współpracę. W procesie tworzenia zasad czynnie brało udział ponad 60 pracowników z różnych struktur Banku i pracujących na różnych stanowiskach – od specjalisty po dyrektora. To pozwoliło stworzyć uniwersalny dokument, który zabezpieczy potrzeby wszystkich grup pracowniczych tak dużej organizacji, jaką jest Bank. Proces kaskady informacji i promocji „ŻubRad” zaplanowano na pierwszą połowę 2024 roku.

Misja Banku Pekao sformułowana w Strategii biznesowej na lata 2021-2024 brzmi: „Prosty i bezpieczny świat bankowości”. Oznacza to, że Bank chce wyznaczać standardy na rynku, będąc jednocześnie odpowiedzialnym partnerem w codziennym życiu milionów Polaków. Swoją działalność rozumie jako pozytywne wpływanie na rozwój gospodarki, budowanie silnych relacji z przedsiębiorcami i zapewnianie bezpieczeństwa klientom. Wizja Banku ujęta w haśle „Bądźmy razem najlepsi” to aspiracja do bycia liderem na polskim rynku bankowym, czyli najszybciej rozwijającym się, nowoczesnym bankiem z ofertą wykraczającą poza tradycyjne usługi. Bank Pekao chce wzmacniać siłę rodzimych marek, a także być inspirującym miejscem pracy.

Wyniki wyszukiwania