Raport Zintegrowany 2023

Bank w 2023 r.

Działalność faktoringowa

Pekao Faktoring Sp. z o. o. – Pekao Faktoring

Spółka oferuje pełny zakres usług faktoringowych (w tym faktoring pełny i niepełny), a także usługi towarzyszące faktoringowi, do których należą m.in. zbieranie informacji o sytuacji finansowej dłużników, inkaso, windykacja, księgowanie rozliczeń oraz bieżące monitorowanie realizacji płatności. Ofertę Spółki uzupełnia rozliczanie transakcji masowych, doradztwo finansowe i konsulting w zakresie wyboru sposobu finansowania działalności, a także udzielanie kredytów i pożyczek związanych z umową faktoringową. 

Pekao Faktoring we współpracy rozwija zakres usług dla klientów oraz nowe kanały sprzedaży produktów i usług. W ramach tej współpracy oferowana jest usługa faktoringu dla mikro przedsiębiorców – klientów Banku, oparta o w pełni zautomatyzowany proces decyzyjny.

Spółka uczestniczy w programie spłaty limitów faktoringowych ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. – korzystając z gwarancji spłat finansowania faktoringu niepełnego oraz odwrotnego, udzielonych w ramach pomocy publicznej Funduszu Gwarancji Kryzysowych BGK.

Pekao Faktoring zajmuje 1 miejsce na polskim rynku faktoringowym z prawie 20% udziałem w rynku. 

1
miejsce
na polskim rynku faktoringowym

Wyniki wyszukiwania