Raport Zintegrowany 2023

Odpowiedzialność

Dbałość o dobre doświadczenie klienta

GRI[
 • 3-3
]
GRI[
 • Wskaźnik własny
]

W 2023 roku skoncentrowaliśmy się na poprawie satysfakcji klientów, określiliśmy priorytetowe kierunki i plan działań, który pozwoli nam znaleźć się w gronie liderów Net Promoter Score.

Zrobiliśmy kompleksowy przegląd wszystkich obszarów, które klienci wskazali nam jako wymagające uwagi. Zidentyfikowaliśmy elementy do poprawy i zaprojektowaliśmy działania, które pozwolą nam jak najszybciej udoskonalić doświadczenia klientów.

Zaprojektowaliśmy nowoczesny model zarządzania doświadczeniem klienta, który obejmuje wszystkie segmenty biznesowe. Model wyznacza nam kierunek, w którym będziemy się rozwijać, aby nasi klienci byli najbardziej zadowoleni ze wszystkich korzystających z usług bankowych. Dążymy do tego, żeby jeszcze bardziej docenili naszą ofertę i obsługę oraz chętniej polecali nasz bank innym.

Zdobywamy coraz większą wiedzę o oczekiwaniach klientów, aby jeszcze lepiej dopasowywać rozwiązania do ich potrzeb. Zasięgamy ich opinii na temat planowanych przez nas rozwiązań. Dlatego w 2023 roku rozszerzyliśmy dotychczasowy zakres badań o nowe procesy i grupy klientów. Większa liczba zebranych opinii umożliwia nam prowadzenie analiz w połączeniu z innymi źródłami danych i szybsze eliminowanie ewentualnych problemów. Regularnie prowadzimy badania dotyczące zadowolenia klientów ze współpracy z opiekunami oraz ich satysfakcji po skorzystaniu z obsługi w kanałach zdalnych, samoobsłudze, obsłudze w oddziale i po zakończeniu procesów.

Przyśpieszyliśmy proces reagowania na niezadowolenie klientów z różnych segmentów. Było to możliwe dzięki udoskonaleniu systemu szybkich powiadomień dla obsługujących ich pracowników.

Od 2023 roku nasi klienci mogą efektywniej oceniać pracę naszych oddziałów. W Google Business Profile otrzymujemy od nich bieżącą informację o ich doświadczeniach związanych z wizytami w placówkach. Odpowiadamy na wszystkie opinie klientów.

 • Odnotowaliśmy jeden z najwyższych na rynku bankowym wzrost wskaźnika NPS w badaniu klientów indywidualnych o 10 p.p. w IV kwartale 2023 roku w stosunku do IV kwartału 2022 roku.
 • W ogólnym rankingu Złotego Bankiera awansowaliśmy o jedno miejsce w stosunku do poprzedniego roku i zajęliśmy 5. pozycję. Największy wzrost odnotowaliśmy w zakresie obsługi w oddziale z 8. na 4. pozycję.
 • W rankingu Przyjazny Bank Newsweeka w kategorii Bank dla Kowalskiego awansowaliśmy z 8. na 5. pozycję.
 • W rankingu Forbes w kategorii Bank Przyjazny Firmie 2023 nadal znajdujemy się w gronie liderów, zajmując miejsce.
 • W ogólnym rankingu Instytucja Roku 2023 zajęliśmy 3. miejsce na podium, co oznacza awans o trzy miejsca w stosunku do poprzedniego roku.

Kultura prostego języka

Konsekwentnie dbamy o szybkie wprowadzenie kultury prostej komunikacji w naszym banku. Wszystkie działania zrealizowane w 2023 roku są częścią ciągłego procesu upraszczania języka. Nieustannie dążymy do tego, aby język, którym na co dzień się posługujemy, był przyjazny i zrozumiały dla wszystkich klientów. Wśród pracowników utrwalamy standardy prostego języka. Celem tych działań jest wzmacnianie kultury komunikacji pozbawionej urzędowego dystansu, komunikacji opartej na języku zrozumiałym dla wszystkich klientów.

 • wprowadziliśmy nowe uproszczone wzory regulaminów i umów,
 • wzmocniliśmy zespół konsultantów prostego języka o kolejne osoby pracujące w jednostkach organizacyjnych banku, których praca ma istotny wpływ na budowanie dobrych doświadczeń klientów. Konsultanci codziennie wspierają pracowników w upraszczaniu dokumentów, pism, materiałów informacyjnych i komunikatów,
 • przeszkoliliśmy kilkaset nowych pracowników w zakresie podstawowych zasad tworzenia prostych i poprawnych tekstów,
 • przeprowadziliśmy szereg warsztatów szkoleniowych dla osób prowadzących korespondencję z klientami,
 • w ramach programu „Prosto po polsku” prowadzimy intranetowe kompendium wiedzy o prostym języku.

Przedstawiciele naszego banku są aktywnymi uczestnikami grupy roboczej do spraw prostej komunikacji w Związku Banków Polskich. W ramach tej grupy dzielimy się doświadczeniem i współtworzymy standardy bankowej komunikacji.

Wyniki wyszukiwania