Raport Zintegrowany 2023

Zaangażowanie

Zaangażowanie społeczne – wstęp

Drugim filarem Strategii ESG Banku jest „Zaangażowanie”. W ramach jego realizacji Bank przewiduje podejmowanie działań pro-społecznych, które mają nieść pomoc, wyrównywać szanse i zapobiegać wykluczeniu. Bank stawia też na edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez partnerstwa z organizacjami społecznymi oraz dostarczanie cyfrowych narzędzi klientom. Ważne jest zapewnienie klientom wygodnego i łatwego dostępu do usług, który będzie jednocześnie ekologiczny.

W swojej strategii Bank zakłada sukcesywne zwiększanie nakładów na cele społeczno-środowiskowe oraz zaangażowania pracowników w działania wolontariackie na rzecz społeczeństwa i środowiska. Ponadto Bank podejmuje działania wspierające rozwój i innowacyjność polskich przedsiębiorstw.

Wyniki wyszukiwania