Raport Zintegrowany 2023

Odpowiedzialność

Zasady dotyczące uczciwego projektowania i sprzedaży produktów i usług finansowych

GRI[ ]
GRI[
  • 3-3
  • 417-2
]

Zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa zarówno w Banku, jak i w spółkach Grupy Pekao, prowadzących działalność polegającą na oferowaniu produktów i usług finansowych, funkcjonują liczne regulacje definiujące standard prowadzonej działalności, a także ustalające zasady postępowania na rzecz ochrony interesów klientów, zminimalizowania ryzyka braku zgodności i ryzyka ochrony reputacji w zakresie sprzedaży produktów i usług konsumentom. W Banku obszar ten kompleksowo reguluje Polityka Procesu Wdrażania Nowych Produktów w Banku Pekao S.A. (dalej: „Polityka wdrażania nowych produktów”), Zasady tworzenia komunikacji marketingowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: „Zasady tworzenia komunikacji marketingowej”) oraz Zasady publikacji informacji na stronie internetowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Zasady publikacji informacji na stronie internetowej). Standardy oferowania i sprzedaży określają ponadto: Zasady sprzedaży konsumentom produktów kredytowych oraz płatniczych w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Zasady sprzedaży produktów inwestycyjnych. Ryzyko wprowadzenia klienta w błąd co do oznaczenia produktu jest zarządzane ex ante poprzez weryfikację bieżącą dokumentacji produktowej oraz materiałów marketingowych przez dedykowane jednostki II linii obrony, a w przypadku produktów inwestycyjnych również ex post w postaci odsłuchów rozmów inwestycyjnych, w ramach których Bank identyfikuje czy doszło do misselingu lub greenwashingu.

Proces opiniowania materiałów marketingowych oraz dokumentacji produktowej jest objęty Systemem Kontroli Wewnętrznej obowiązującym w Banku. W 2023 roku w Banku nie odnotowano przypadków nieprzestrzegania przepisów dotyczących informacji i oznakowania produktów i usług.

Wyniki wyszukiwania