Raport Zintegrowany 2023

Pracownicy

Informacje o strukturze zatrudnienia

GRI[ ]

Celem działania Grupy Pekao jest dbałość o rozwój pracowników z poszanowaniem różnorodności i tworzenie atrakcyjnego miejsca. W kwietniu 2021 roku, równolegle z nową strategią biznesową, w Banku przyjęto wypracowane wspólnie z pracownikami wartości: #prosto, #razem, #odważnie i #odpowiedzialnie. Są one filarami kultury organizacyjnej, wyznaczając kierunek działań i styl pracy.

Równocześnie z określeniem czterech nowych wartości, ich definicjami i przypisanymi im zachowaniami, powstało także 10 zasad dla menedżerów – Wartościowych Zasad Zarządzania Zespołem. Są one drogowskazem dla kadry zarządzającej, jak pracować ze swoimi zespołami w oparciu o nowe wartości.

GRI[
  • 2-7
  • 2-8
  • 401-1
]
GRUPA PEKAO BANK
2023 CENTRALA PLACÓWKI ŁĄCZNIE CENTRALA PLACÓWKI ŁĄCZNIE
Liczba pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę w podziale na miejsce zatrudnienia
Etaty 8 914 5 883 14 798 6 749 5 698 12 447
Osoby 9 044 5 889 14 935 6 771 5 699 12 470
GRUPA PEKAO BANK
2023 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
(w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu i płeć
Pełny etat 9 656 4 707 14 363 8 459 3 926 12 385
Niepełny etat 372 200 572 54 31 85
Łącznie 10 028 4 907 14 935 8 513 3 957 12 470
GRUPA PEKAO BANK
2023 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
(w przeliczeniu na etaty) w podziale na okres zatrudnienia i płeć
Czas określony 1 338 891 2 228 854 555 1 409
Czas nieokreślony 8 609 3 961 12 569 7 645 3 392 11 037
Łącznie 9 946 4 851 14 798 8 499 3 948 12 447
GRUPA PEKAO BANK
2023 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba współpracowników* (w przeliczeniu na osoby)
w podziale na rodzaj umowy i płeć
Zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
(umowa o dzieło i zlecenie)
69 75 144 15 23 38
Zatrudnionych na podstawie umowy stażowej 0 0 0 0 0 0
Samozatrudnionych (**) 34 84 118 0 0 0
Łącznie 103 159 262 15 23 38
(*) Współpracownicy to osoby zatrudnione na podstawie umów innych niż umowy o pracę.
(**) Samozatrudnieni to osoby współpracujące (z aktywną umową na koniec raportowanego roku), posiadające własną działalność gospodarczą.
GRUPA PEKAO BANK
2023 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba pracowników na koniec okresu raportowego
w podziale na obszar zatrudnienia i płeć
w centrali spółki 5 160 3 754 8 914 3 811 2 938 6 749
w placówkach spółki 4 787 1 097 5 883 4 688 1 010 5 698
Łącznie 9 946 4 851 14 798 8 499 3 948 12 447
GRUPA PEKAO BANK
2023 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba pracowników na koniec okresu raportowego
(w przeliczeniu na etaty) w podziale na wiek i płeć
<30 793 663 1 456 393 359 753
30-50 5 424 2 952 8 376 4 560 2 481 7 041
>50 3 729 1 237 4 966 3 546 1 107 4 653
Łącznie 9 946 4 851 14 798 8 499 3 948 12 447
GRUPA PEKAO BANK
2023 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne
etaty w podziale na płeć
Etaty 9 185,20 4 243,75 13 428,94 8 553,87 3 825,48 12 379,35
GRUPA PEKAO BANK
2023 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba pracowników nowo zatrudnionych w raportowanym
okresie (w przeliczeniu na etaty) w podziale na obszar zatrudnienia i płeć
w centrali spółki 948 884 1 832 412 459 871
w placówkach spółki 325 139 464 315 131 446
Łącznie 1 273 1 023 2 296 727 590 1 317
ODSETEK (%) NOWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW
w centrali spółki 18% 24% 21% 11% 16% 13%
w placówkach spółki 7% 13% 8% 7% 13% 8%
GRUPA PEKAO BANK
2023 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba pracowników nowo zatrudnionych
w raportowanym okresie (w przeliczeniu na etaty)
w podziale na wiek i płeć
<30 586 483 1 069 230 188 418
30-50 627 478 1 104 453 359 812
>50 60 62 123 44 43 87
Łącznie 1 273 1 023 2 296 727 590 1 317
ODSETEK (%) NOWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW
<30 74% 73% 73% 59% 52% 56%
30-50 12% 16% 13% 10% 14% 12%
>50 2% 5% 2% 1% 4% 2%
GRUPA PEKAO BANK
2023 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba pracowników, którzy zakończyli współpracę
z organizacją w raportowanym okresie (w przeliczeniu na etaty)
w podziale na obszar zatrudnienia i płeć*
w centrali spółki 650 498 1 148 221 193 414
w placówkach spółki 544 131 675 537 126 663
Łącznie 1 194 628 1 823 758 319 1 077
ODSETEK (%) ODEJŚĆ PRACOWNIKÓW
w centrali spółki 13% 13% 13% 6% 7% 6%
w placówkach spółki 11% 12% 11% 11% 12% 12%
* W wyniku samodzielnego odejścia z pracy lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę w wyniku planowanych zwolnień, cięć budżetowych, likwidowania stanowiska lub braku przedłużenia umowy.
2023 GRUPA PEKAO BANK
KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba pracowników, którzy zakończyli współpracę
z organizacją w raportowanym okresie (w przeliczeniu na etaty)
w podziale na wiek i płeć (*)
<30 367 275 642 123 81 204
30-50 543 287 830 369 186 555
>50 284 67 351 266 51 317
Łącznie 1 194 628 1 823 758 319 1 077
ODSETEK (%) ODEJŚĆ PRACOWNIKÓW
<30 46% 41% 44% 31% 23% 27%
30-50 10% 10% 10% 8% 8% 8%
>50 8% 5% 7% 8% 5% 7%
(*) W wyniku samodzielnego odejścia z pracy lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę w wyniku planowanych zwolnień, cięć budżetowych, likwidowania stanowiska lub braku przedłużenia umowy.
GRUPA PEKAO BANK
SP3 – Wskaźnik rotacji zatrudnienia GPW w 2023 KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba dobrowolnych odejść z pracy w raportowanym okresie (w przeliczeniu na etaty) 666 364 1 030 353 179 531
Liczba przymusowych odejść z pracy (*) 528 254 782 406 140 546
Łącznie odejścia dobrowolne i przymusowe 1 194 618 1 813 758 319 1 077
Wskaźnik dobrowolnej rotacji zatrudnienia 7% 7% 7% 4% 5% 4%
Wskaźnik przymusowej rotacji zatrudnienia 5% 5% 5% 5% 4% 4%
Wskaźnik łącznej rotacji zatrudnienia 12% 13% 12% 9% 8% 9%
(*) W przypadku rozwiązania umowy przez pracodawcę w wyniku planowanych zwolnień, cięć budżetowych, likwidowania stanowiska lub braku przedłużenia umowy.

Wyniki wyszukiwania