Raport Zintegrowany 2023

Zdrowie

Opieka medyczna i działania prozdrowotne

GRI[ ]
GRI[
  • 403-6
]

Bank Pekao S.A. oferuje wszystkim pracownikom Banku opiekę medyczną, świadczoną od kwietnia 2020 roku przez firmę PZU Zdrowie. Pracownicy Banku mogą skorzystać z pakietu podstawowych świadczeń medycznych z możliwością ich rozszerzenia. Z szerokiego zakresu usług medycznych wynegocjowanych przez Bank, mogą korzystać także wskazani przez pracownika członkowie rodziny, tj. dzieci, dzieci powyżej 26. roku życia, współmałżonkowie, partnerzy, rodzice, teściowie oraz seniorzy. Ofertą opieki medycznej objęci są również emeryci Banku Pekao w ramach specjalnie wynegocjowanego pakietu. W ramach opieki medycznej ubezpieczyciel pokrywa koszty lub zapewnia zniżki w zakresie konsultacji lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, wizyt receptowych, diagnostyki laboratoryjnej, prowadzenia ciąży, szczepień, wizyt domowych, badań obrazowych, endoskopowych i czynnościowych, rehabilitacji oraz stomatologii. Uwzględniając oczekiwania pracowników oraz benchmarki rynkowe, od 1 listopada 2022 roku zostały wprowadzone zmiany, które wpływają na zwiększenie satysfakcji związanej z korzystaniem z usług opieki medycznej. Jest to m.in .dostępny dla wszystkich pracowników, w ramach medycyny pracy – pakiet profilaktyczny – konsultacje na wybrane specjalizacje: okulista, ortopeda, neurolog, reumatolog oraz pakiet badań laboratoryjnych.

 

Dodatkowo Bank wprowadził od 1 kwietnia 2023 do umowy z operatorem medycznym możliwość refundacji kosztów usług medycznych realizowanych poza siecią operatora. Zwiększył lub zniósł limity świadczeń, zwiększył dostępność lekarzy pierwszego kontaktu do 24H oraz ilość zabiegów rehabilitacyjnych w niektórych pakietach. Dodatkowo, w październiku 2023 bank zrealizował we współpracy z dostawcą usług medycznych „Strefy zdrowia” – cykl badań z zakresu profilaktyki onkologicznej. Badania były realizowane w pięciu miastach Polski, a łącznie przebadano 160 pacjentów. W dwóch przypadkach badanie pozwoliło na wykrycie istotnych zmian, które wymagały podjęcia natychmiastowej interwencji, a kilkanaście zmian zlecono do pogłębienia w dalszej  diagnostyce.

Ponadto Bank promuje różne inicjatywy prozdrowotne (np. szczepienia przeciwko grypie) oraz prowadzi cykl edukacyjny za pośrednictwem intranetu „Pigułka zdrowia”, który wspiera pracowników w rozwijaniu nawyków prozdrowotnych oraz przybliża istotne elementy opieki medycznej.

Średnia miesięczna liczba pakietów posiadanych przez pracowników Banku i członków ich rodzin wyniosła 14 422, a średnia miesięczna liczba pakietów finansowana lub współfinansowana przez Bank wyniosła 10 261. Również spółki Grupy Pekao zapewniają opiekę medyczną dla swoich pracowników.

Bierz Zdrowie za Rogi

Program „Bierz Zdrowie za Rogi” na stałe zagościł w ofercie aktywności mających na celu motywowanie pracowników do aktywności fizycznej, prawidłowego odżywiania się, podejmowania walki ze stresem oraz profilaktyki. W roku 2023 zrealizowano kolejne edycje akcji MiLOVE aktywności z Żubrem. Jedną wiosną, drugą jesienią. Obie miały na celu połączenie ruchu na świeżym powietrzu z działaniami na rzecz innych. W obu zachęcaliśmy do aktywności zarówno z kategorii „na kołach” jak i w kategorii „na nogach”, zatem mile widziane była zarówno biegi, spacery jak i jazda na rowerze. Akcje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podczas tych akcji „wirtualne” mile zebrane przez pracowników zostały wykorzystane na szczytny cel. Dzięki zaangażowaniu ponad 1200 osób w każdej z akcji i pokonanym przez nie ponad 363,2 tysięcy milom Fundacja Banku Pekao przekazała wsparcie finansowe młodym stypendystom Programu Wybiegaj w Przyszłość.

W kwestii zdrowego odżywiania systematycznie publikowano jadłospisy w dwóch wersjach kalorycznych oraz przepisy na potrawy w zdrowszych wersjach wraz z informacjami jak dostosować dany jadłospis czy przepis w przypadku alergii czy innych chorób cywilizacyjnych. Dodatkowo zorganizowano webinarium nt. tego czy, czym i jak bardzo powinna się różnić dieta kobiet i mężczyzn oraz publikowano artykuły dot. ciekawostek i nowinek dietetycznych, np. o odporności, suplementacji, roli kolagenu. Dodatkowo pracownikom, którzy dzielą się informacją zwrotną nt. zaproponowanych aktywności w ramach audytu prozdrowotnego (który już na stałe wpisał się w kalendarz działań prozdrowotnych) zaoferowaliśmy e-book, będący kompendium wiedzy nt. dążenia do prawidłowej masy ciała – jaka być powinna, jak wyliczyć i jak ją osiągnąć.

W kwestiach zdrowia mentalnego zrealizowano zaś program ABC mentalnego dobrostanu, w której poruszyliśmy temat umiejętności odpoczywania, gospodarowania czasem tak, aby się nie spieszyć, wzmocnić swoją wolę oraz radzić sobie z tym, na co nie mamy wpływu. Oprócz tego zrealizowano spotkania mające na celu optymalizację zadań zawodowo-rodzinnych a także dostarczenie informacji nt. neuroplastyczności oraz wskazówek jak dbać o swój mózg. Temat troski o sprawność mózgu także był poruszany podczas wykładu otwartego zrealizowanego podczas eventu otwarcia Centrum Szkoleniowego. Podczas tego wydarzenia wygłoszono także prelekcję nt. troski o dobrostan psychiczny. Dla menadżerów zaś zaoferowaliśmy spotkanie dotyczące tego jak zatroszczyć się o siebie, by móc wspierać innych. Stale dostępna jest też możliwość indywidualnej rozmowy z psychologiem, zarówno bankowym jak i specjalistami dostawcy medycznego, który dzięki specjalnym kodom umożliwia realizację usługi anonimowo i bezpłatnie.

Powyższe działania uzupełniły dwa cykle spotkań wpisujące się w kampanię profilaktyczną. Jeden przeprowadzony został z terapeutą bezsenności, który opowiedział pracownikom o tym, jaką rolę odgrywa sen w regeneracji i odzyskiwaniu energii, jak powinien nasz sen wyglądać, co na niego wpływa i jak o niego dbać. Do drugiego zaprosiliśmy lekarzy o różnych specjalnościach (o których decydują sami pracownicy). Celem tych spotkań było uświadomienie pracowników w zakresie możliwych pierwszych objawów różnych schorzeń oraz zachęcenie do dalszej diagnostyki w przypadku ich zidentyfikowania. W ramach tych wydarzeń pracownicy mieli możliwość spotkania się z lekarzami o specjalności: hepatolog, urolog, ginekolog, fizjoterapeuta, nefrolog, fizjoterapeuta uroginekologiczny, neurolog czy logopeda.

Wyniki wyszukiwania