Raport Zintegrowany 2023

Odpowiedzialność

Rozwój innowacji w działalności biznesowej

GRI[
  • 3-3
  • Wskaźnik własny
]

Liczba inicjatyw związanych z digitalizacją organizacji wymaga ciągłego monitoringu rynku innowacji, współpracy z fintechami oraz testowania rozwiązań będących w fazie wdrożeń. Powołane do tych zadań Laboratorium Innowacji Banku Pekao (dalej: Laboratorium, LAB) skupia się na czterech obszarach:

W swoich działaniach Laboratorium koncentruje się szczególnie na innowacjach pozwalających budować nowoczesną bankowość i dostosować produkty oraz usługi do oczekiwań klientów. Laboratorium Innowacji korzysta zarówno z praktyk rynkowych, jak i pozabranżowych, a także z badań trendów, crowdsourcowanych pomysłów oraz technologii dostarczanych przez młode spółki.

Laboratorium Innowacji pełni również kluczową rolę w procesie wytwórczym nowych funkcji zaplanowanych do realizacji w ramach strategii rozwoju aplikacji mobilnej Banku – PeoPay.

W ramach budowania kultury innowacji wśród pracowników Banku oraz angażowania ich w tworzenie nowych rozwiązań i zgłaszanie pomysłów, Laboratorium Innowacji przeprowadziło w 2023 roku 17 kampanii crowdsourcingowych, w ramach których zebrano łącznie 5 136 pomysłów i zgłoszeń od pracowników Banku, w tym rozwijających projekty biznesowe i wspierających innowacyjne inicjatywy. Wzrosła aktywność i liczebność społeczności bankowych innowatorów skupiona na wewnętrznej platformie crowdsourcingowej IdeaCrowd – narzędziu wdrożonym przez Laboratorium Innowacji w maju 2021 roku. Społeczność IdeaCrowd powiększyła się w 2023 roku o 1 647 pracowników – tym samym ranking aktywnych innowatorów liczył 5 510 osób z różnych jednostek Banku (wzrost liczby aktywnych pracowników o 42,6% r/r). Zaangażowanie widać zarówno wśród pracowników sieci sprzedaży, jak i jednostek wspierających.

Laboratorium Innowacji uruchomiło dedykowany pod wszystkie segmenty klientów proces wytwarzania innowacji o nazwie Fabryka Innowacji. Pozwala on na poszukiwanie i weryfikowanie pomysłów innowacyjnych rozwiązań dla klientów Banku. Poza tym trwale wspieramy organizację w opracowywaniu rozwiązań bieżących (np. dla MŚP, JDG, Private czy Klienta Detalicznego) wspierających obecną Strategię Banku.

W 2023 roku LAB kontynuowało aktywną współpracę z ekosystemem startupowym w Polsce i za granicą. Dzięki udziałowi w programie Poland Prize Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bank Pekao zrealizował akcelerację i pilotaże startupów – m.in. Nexus, Global Changer, Kareer.

  • dokonało analizy ponad 150 startupów w oparciu o autorski system – SRM (Startup Relationship Manager),
  • po akceleracji i pilotażu Getpin (platformy do zarządzania obecnością Banku w serwisach mapowych) Bank podjął decyzję o komercyjnym wdrożeniu rozwiązania,
  • wypracowano nową strategię zakupową dla innowacyjnych rozwiązań startupów, w ramach której pilotaż innowacji (PoC – Proof of Concept) jest integralną częścią procesu zakupowego,
  • stworzono też wewnętrzy Startup Manual opisujący proces od potrzeby biznesowej aż po pilotażowe wdrożenie nowych technologii i rozwiązań startupów,
  • zrealizowano pilotaż kalkulatora śladu węglowego dla klientów biznesowych Banku z udziałem zagranicznej platformy,
  • w odpowiedzi na zidentyfikowane obszary zainteresowań jednostek biznesowych zrealizowano liczne scoutingi rozwiązań technologicznych – m.in. technologie do analizy ruchu w oddziałach, rozwiązania Web 3.0 (m in. NFT i Metaverse) oraz inne. Zrealizowano łącznie 20 badań dla Business Ownerów z różnych jednostek Banku.
Bank Pekao 2022 2023
Wskaźnik digitalizacji (%) 69 84

Wyniki wyszukiwania