Raport Zintegrowany 2023

Pracownicy

Działania employer branding

W 2023 roku Bank kontynuował działania wizerunkowe realizowane w ramach przyjętej strategii marki pracodawcy, promując możliwość rozwoju kariery w miejscu, w którym można dokonać realnych zmian.

  • Nowy spot rekrutacyjno-wizerunkowy, którego celem jest pokazanie pracy w Pekao jako atrakcyjnej oraz dalekiej od stereotypu sztywnej bankowości i pracy w korporacji. Do udziału w filmie zaprosiliśmy pracowników naszej firmy. Ludzi, którzy na co dzień tworzą naszą markę i zarażają innych swoją energią. W warstwie wizualnej film nawiązuje do idei art brandingu, przy pomocy której aktualnie komunikujemy się z naszymi klientami. Zachowując główny przekaz z jakim Bank wychodzi do kandydatów „Ty też możesz coś zmienić”.
  • Udział w wydarzeniach wizerunkowo-rekrutacyjnych, budujących wizerunek Banku jako pracodawcy wśród potencjalnych kandydatów. Podczas wydarzeń skierowanych dla profesjonalistów, takich jak .in Targi pracy IT, Jobicon, Warszawskie Dni Informatyki, Data Science Summit gdzie odwiedzający mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami Banku o nowych ofertach pracy oraz o tym, jak na co dzień wygląda praca na poszczególnych stanowiskach.
  • Kampania wizerunkowa promująca oferty praktyk i staży – naszym celem jest pokazanie, że nasze Programy Płatnych Praktyk i Staży są świetną opcją dla młodego pokolenia, które stawia pierwsze kroki zawodowe. Zależy nam, by przyciągać ambitnych, zaangażowanych i myślących nieszablonowo studentów i absolwentów oraz przekonać ich, że w Banku Pekao S.A. mogą się rozwijać i realizować swoje cele zawodowe. Kampania oparta na różnorodnych kanałach – digital w mediach społecznościowych, na uczelniach, targach pracy i na portalach studenckich.
  • Komunikaty rekrutacyjne pod hasłem „Ty zmieniasz bankowanie na lepsze, my zmieniamy Twoją karierę na lepsze” podkreślające możliwość wykorzystania swojego potencjału w Banku Pekao S.A.

Bardzo ważną grupę odbiorców działań employer branding stanowią pracownicy zatrudnieni w Banku, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy obszaru funkcjonalnego.
 
Osoby te nie tylko bezpośrednio korzystają z oferty Banku jako pracodawcy, ale też współtworzą samą organizację i jej kulturę oraz budują wizerunek pracodawcy w swoim otoczeniu.

Współpraca z uczelniami

Nastawienie na współpracę, wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy organizacją a światem akademickim jest ważnym obszarem aktywności Banku, który współpracuje z czołowymi uczelniami wyższymi w kraju. Przedstawiciele Banku aktywnie uczestniczą w kluczowych wydarzeniach organizowanych przez biura karier i organizacje studenckie, podczas których studenci i absolwenci mają możliwość zapoznania się z ofertą praktyk i staży, skonsultowania swojego CV oraz dowiedzenia się więcej o procesie rekrutacji i wymaganiach, które są stawiane poszukiwanym pracownikom. Dla osób zainteresowanych rozwojem w konkretnym obszarze, zostały zorganizowane indywidualne konsultacje z ekspertami z Banku. Realizujemy dedykowane wydarzenia rozwojowe dla studentów oraz dzieląc się wiedzą na organizowanych przez studentów wydarzeniach jak B in Banking – największe studenckie targi pracy dedykowane wyłącznie liderom sektora bankowo-finansowego.

Ponadto Bank Pekao już po raz piaty był partnerem Nagrody Dziekana Studium Magisterskiego SGH jednocześnie angażując wielu ekspertów z Banku w ocenę najlepszych prac magisterskich studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wyniki wyszukiwania