Raport Zintegrowany 2023

Pracownicy

Rekrutacja, programy stażowe
i praktyki

Bank, jako rzetelny i odpowiedzialny pracodawca, w kompleksowy sposób podchodzi do zagadnień związanych z rekrutacją pracowników, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną, oraz zapewnia wsparcie w systematycznym rozwoju zatrudnionych osób.

Polityka rekrutacyjna w Grupie Pekao jest nakierowana na pozyskiwanie najlepszych kandydatów zewnętrznych, przy jednoczesnej promocji talentów wewnętrznych. Dzięki temu Grupa Pekao zatrudnia osoby o różnorodnym doświadczeniu i kompetencjach zawodowych. Bank prowadzi działania zachęcające pracowników do udziału w rekrutacjach wewnętrznych (w całej Grupie Pekao) w ramach rozwoju zawodowego w innych obszarach biznesowych.

Podstawową regulacją w tym zakresie jest Procedura rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej. Regulacja pozwala na zagwarantowanie optymalnego i jednolitego procesu doboru osób do wykonywanych zadań zgodnie z polityką personalną oraz planami i strategią biznesową Banku.

Proces rekrutacji jest każdorazowo ukierunkowany na identyfikację oraz weryfikację najlepszego kandydata spełniającego wymagania stanowiskowe, jak również określone w zapotrzebowaniu na rekrutację, który posiada właściwą postawę, jak również kompetencje kluczowe z punktu widzenia organizacji zgodnie z obowiązującym w Banku Modelem Kompetencji.

Jednym z corocznych celów Banku jest pozyskanie określonej liczby absolwentów z najlepszych uczelni zarówno w Polsce, jak i za granicą i zaoferowanie im rozwoju zawodowego w ramach organizacji: w sieci oddziałów oraz w jednostkach Centrali Banku. Mając to na uwadze, w 2023 roku Bank kierował do studentów i absolwentów uczelni wyższych trzy programy praktyk/staży: Banking Champions, IT Banking Champions oraz program praktyk letnich Akademia Żubra. W ramach programów zatrudnienie w Banku znalazło 71 stażystów oraz 31 praktykantów.

Banking Champions to program, który pozwolił stażystom na zdobycie unikalnych kompetencji oraz praktycznego doświadczenia w obszarze finansów i bankowości. Uczestnicy programu mogli poszerzyć umiejętności w takich obszarach jak: zarządzanie ryzykami, bankowość korporacyjna i inwestycyjna, data science, analiza danych i big data oraz nowe technologie i rozwój.

IT Banking Champions pozwolił na zdobycie doświadczenia w obszarze IT. Stażyści pracowali przy projektach, których celem była przemiana Banku Pekao w jeden z najbardziej rozwiniętych omnikanałowo banków w Polsce. Stażyści byli zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony.

Pogram Praktyk Letnich Akademia Żubra był zaprojektowany tak, by zapewnić uczestnikom wiedzę merytoryczną z danego obszaru oraz wsparcie mentora, którym będzie doświadczony pracownik lub kierownik jednostki. W trakcie Programu praktykanci mieli szansę od zaplecza zobaczyć, jak wygląda praca w Oddziałach Bankowości Detalicznej, Centrach Biznesowych MŚP i Korporacyjnych w całej Polsce. Współpraca z Bankiem odbyła się na zasadzie umowy o pracę na czas określony.

Sprawdzonym już przez Bank Pekao wymiarem interakcji z kandydatami do pracy była rekrutacja w ramach Festiwalu Pracy Jobicon. To miejsce spotkań z kandydatami w bezpiecznej wirtualnej rzeczywistości i dostosowane do potrzeb młodych ludzi środowisko rozwoju, stworzone na styku wiedzy, technologii i rozrywki. Jobicon Online dało przestrzeń do angażujących spotkań z tysiącami kandydatów.

  • interaktywne i osobiste spotkania z kandydatami online na żywo – spotkania w prywatnych pokojach, do których uczestnicy wcześniej dokonywali zapisu,
  • sesje grupowe,
  • webinary dla szerszej publiczności.

Dzięki praktyce Jobicon pozyskano skutecznie i szybko najbardziej pożądanych kandydatów do pracy z całej Polski, nawiązywano i zbudowano długofalowe relacje z kandydatami. Praktyka umożliwiła dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi osobami wchodzącymi na rynek pracy.

Wyniki wyszukiwania