Raport Zintegrowany 2023

Klimat i środowisko

Klimat i środowisko – wstęp

Bank kontynuuje działalność w zakresie zrównoważonego finansowania obejmującego projekty zielone i społeczne oraz wspiera emisje obligacji ESG swoich klientów zgodnie z założeniami strategii ESG z 2021 roku. Nadrzędnym zamiarem Banku jest znacząca redukcja finansowania projektów wysokoemisyjnych w portfelu kredytowym. Poszczególne cele z 1. Filaru Strategii ESG „Środowisko” są systematycznie monitorowane i przekazywane do wiadomości Rady ds. ESG.

GRI[
  • 3-3
  • 2-23
  • Wskaźniki własne
]
1. FILAR – ŚRODOWISKO REALIZACJA 2021 REALIZACJA 2022 REALIZACJA 2023 CEL NA 2024
(mln zł)
Sfinansowanie projektów zrównoważonych 929 4 278 8 994 > 8 000
Wsparcie emisji obligacji ESG klientów 5 934 7 970 15 700 > 22 000
Udział finansowania zielonego 4,10% 4,60% 7,21% > 4,0%
Udział finansowania wysokoemisyjnego 1,20% 1,40% 1,04% < 1,0%

Metodyka ujawnień w zakresie wskaźników ESG w 1. filarze Strategii ESG Środowisko została oparta na następujących założeniach:

  • Sfinansowanie projektów zrównoważonych oznacza zrealizowanie finansowań w postaci kredytów zielonych lub społecznych na podstawie umów zawartych w trakcie trwania okresu Strategii ESG (wskaźnik kumulatywny),
  • Wsparcie emisji obligacji ESG klientów to sfinansowane obligacje zielone, obligacje społeczne lub obligacje KPI- linked na podstawie umów zawartych w trakcie trwania okresu Strategii ESG (wskaźnik kumulatywny),
  • Udział finansowania zielonego to udział zielonych kredytów oraz objętych emisji obligacji zielonych na 31.12.2023 w finansowaniach brutto Banku,
  • Udział finansowania wysokoemisyjnego to udział finansowań wysokoemisyjnych (kredytów bądź objętych emisji obligacji) na 31.12.2023 w finansowaniach brutto Banku.

Wyniki wyszukiwania