Raport Zintegrowany 2023

Bank w 2023 r.

Działalność leasingowa

Pekao Leasing Sp. z o. o. – Pekao Leasing

Pekao Leasing świadczy usługi finansowe wspomagające sprzedaż i zakup środków trwałych, tj. środków transportu, maszyn i urządzeń, a także nieruchomości biurowych – zarówno poprzez leasing operacyjny, jak i finansowy.

Spółka współpracuje z Bankiem Pekao S.A. w zakresie sprzedaży leasingu klientom, którzy są jednocześnie klientami Banku. Pekao Leasing w ramach umów z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oferuje finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw na preferencyjnych warunkach. Spółka współpracuje również z BGK S.A. oferując finansowanie pojazdów oraz maszyn i urządzeń z gwarancją BGK.

W 2023 roku Spółka zawarła 19 tys. nowych umów. Przy wzroście polskiego rynku leasingowego o 16%, wartość aktywów oddanych w leasing przez Pekao Leasing była wyższa o 25% niż w 2022 roku i wyniosła 7 mld zł w tym: 56% stanowiły środki transportu, 41% – maszyny i urządzenia, 1% – nieruchomości, 1% – pozostałe.

19
tys.
zawartych nowych umów

Wyniki wyszukiwania