Raport Zintegrowany 2023

Klimat i środowisko

Ograniczenie użycia surowców
i zasobów

GRI[ ]
GRI[
  • 3-3
]

W codziennej działalności operacyjnej Bank Pekao kieruje się dążeniem do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat. Zarówno w centrali Banku, placówkach jak i pozostałych wykorzystywanych lokalach podejmowane są działania mające na celu ograniczenie zużycia surowców i zasobów, takich jak papier, woda czy prąd.

W bieżącej działalności Grupy Pekao oraz Banku wdrażane są działania mające na celu znaczące zmniejszenie zużycia papieru. Od 2021 roku Bank zintensyfikował działania służące redukcji korespondencji papierowej. Do najważniejszych elementów tych działań należą łączenie korespondencji wysyłanej pod ten sam adres oraz promowanie elektronicznej formy otrzymywania informacji takich jak wyciągi bankowe czy regulaminy. W efekcie udało się ograniczyć liczbę klientów korzystających z korespondencji tradycyjnej o 450 tys. osób, w tym w 2023 o 160 tys. a liczba wysyłanych listów w 2023 zmniejszyła się o 2 mln rocznie. W przypadku korespondencji masowej spadek zużycia papieru rok do roku wyniósł 23,1%, a kopert o 26,7%. Dodatkowo też w codziennej pracy, w tym w wydrukach do klientów używany jest wyłącznie papier z certyfikatami m.in. FSC, EU Ecolabel, PEFC.

Podczas bieżących napraw i remontów, w dbałości o zmniejszenie zużycia wody w placówkach Banku montowane są ograniczniki ciśnienia wody lub perlatory oraz dokonywana jest wymiana urządzeń AGD na nowe i energooszczędne.

W 2023 roku kontynuowano wdrażanie rozwiązań ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem tych ograniczających zużycie energii elektrycznej oraz redukujących negatywny wpływ na środowisko. Należały do nich m.in.:

  • stopniowa wymiana oświetlenia starszego typu na energooszczędne oświetlenie LED,
  • optymalizacja zużycia energii (ograniczenie tzw. mocy umownych),
  • wymiana zasilaczy awaryjnych UPS na nowe o większej sprawności maksymalnej,
  • likwidacja niepotrzebnych podłączeń zasilania awaryjnego,
  • montaż energooszczędnych systemów klimatyzacyjnych,
  • analizy zmierzające do instalacji urządzeń kompensujących moc bierną39 (a w rezultacie eliminacja niepotrzebnych wydatków energii),
  • przełączanie urządzeń elektronicznych w godzinach wieczornych na tryb „stand by”.

W 2023 roku przeprowadzono 23 pełne modernizacje placówek detalicznych. W zmodernizowanych lokalach zastosowano energooszczędne rozwiązania elektryczne, zainstalowano oświetlenie typu LED, wymieniono urządzenia wentylacji i klimatyzacji na sprzęt posiadający m.in. regulatory obniżające zużycie energii elektrycznej. Ponadto dokonano prac związanych z modernizacją i optymalizacją oświetlenia w 175 placówkach Banku w całej Polsce.

W 2023 roku Bank zawarł kontrakt jednoroczny na zakup energii elektrycznej przy jednoczesnym zakupie gwarancji pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych dla całego zakontraktowanego wolumenu. Bank otrzymał Certyfikat RGP_ENERGAOB_2023-11-16_0010 za pierwsze półrocze 2023 roku, poświadczający wprowadzenie do sieci
16 500 MWh energii elektrycznej wytworzonej w źródłach wiatrowych w instalacji odnawialnego źródła energii.

W kwietniu 2023 roku centrala banku przeprowadziła się do siedziby Pekao Tower w kompleksie Forest przy ulicy Żubra 1 w Warszawie, blisko ronda Zgrupowania AK Radosław. Doskonała lokalizacja sprzyja zmniejszeniu natężenia ruchu samochodowego przy dojazdach do pracy oraz zapewnia doskonałe połączenie z każdą częścią miasta. W pobliżu budynku znajdują się: ścieżka rowerowa, przystanki autobusów, tramwajów oraz kolei miejskiej (Warszawa Powązki), a w odległości 10-minutowego spaceru stacja metra Dworzec Gdański.

Nowa siedziba znajduje się w nowoczesnym budynku, który został zaprojektowany z myślą o jak najmniejszym zużyciu energii oraz surowców (m.in. poprzez możliwość odzyskiwania wody deszczowej). Budynek pokryto szkłem przeciwsłonecznym, a wysokie od podłogi po sufit okna wyposażono w specjalną potrójną powłokę srebra, która gwarantuje pracownikom przejrzysty widok i optymalny komfort termiczny. Niższe zużycie energii zapewnia fasada budynku, gwarantująca ponadstandardowy dostęp światła dziennego do wnętrz, jednocześnie stanowiąc barierę dla zbyt intensywnych promieni słonecznych. Dzięki temu w nowej siedzibie Bank zmniejszy zużycie energii niezbędnej do ogrzewania zimą, klimatyzacji w lecie oraz na potrzeby sztucznego oświetlenia. Budynek posiada stosowne certyfikaty ekologiczne i efektywności energetycznej: BREEAM na poziomie Excellent, a także certyfikat WELL. Na otwartym dziedzińcu, rekreacyjnych tarasach oraz dachu budynku zostało zasadzonych 400 drzew i krzewów.

W nowej, energooszczędnej siedzibie dokonano konsolidacji warszawskich jednostek Centrali Banku, co pozwoliło na zmniejszenie wykorzystywanej powierzchni biurowej
o 48%.

W 2023 roku Bank rozpoczął realizację projektu Multi-Branch-Polska, który polega na skupieniu pionów biznesowych w wielobranżowych i uniwersalnych placówkach, które są nowoczesne, przyjazne użytkownikom i posiadają rozwiązania proekologiczne. Ważnymi celami są: dalsze wdrażanie nowego standardu, w tym pracy rotacyjnej oraz zmniejszenie powierzchni użytkowej, i oszczędności z tym związane. W 2023 roku uruchomionych zostało 5 oddziałów Multi-Branch: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Łodzi, w miejsce 31 dotychczasowych oddziałów. Siedziby (poza tą w Lublinie) posiadają certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, dodatkowo oddziały w Gdańsku i Łodzi mogą pochwalić się certyfikatem WELL Health and Safety. W budynkach, w których znajdują się oddziały Multi-Banch zastosowano różnorodne rozwiązania
pro-ekologiczne m.in.: zastosowanie efektywnych energetycznie materiałów, niskoemisyjne źródła światła, zasilanie zieloną energią, infrastruktura dla rowerzystów, energooszczędne systemy wentylacji, czy projekt zapewniający maksymalne wykorzystanie światła dziennego.

W 2023 roku Bank Pekao kontynuował działania z lat poprzednich sukcesywnie zmniejszając emisję spalin do atmosfery. Zarząd Banku wyraził zgodę na leasing 35 samochodów hybrydowych i 145 samochodów o obniżonej emisji, które mają zastąpić samochody wysokoemisyjne. Wymiana części floty rozpoczęła się w IV kwartale 2023 r.
i będzie kontynuowana w 2024 roku.

Bank podejmuje również działania w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej. Obejmują one wymianę głowic termostatycznych, modernizacje instalacji cieplnej czy wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w placówkach.

GRI[
  • 302-1
]
GRUPA PEKAO BANK SPÓŁKI
Zużycie energii GigaWATOGODZINA [GWh] 2023 2022 2023 2022 2023 2022
Zużycie energii elektrycznej nabytej w celach konsumpcyjnych 54,87 55,42 53,57 54,18 1,3 1,24
Energia elektryczna nabywana podczas pracy zdalnej 0,93 0,84 0,73 0,59 0,2 0,25
Energia cieplna wytworzona przez organizację (gaz ziemny) 11,21 12,14 11,2 12,11 0,01 0,04
Energia cieplna nabywana w celach konsumpcyjnych 43,02 60,21 50,82 59,95 0,74 0,26
Całkowita konsumpcja energii wewnątrz organizacji 110,04 128,61 116,32 126,82 2,25 1,79

Korekta GRI 302-1 Zużycie energii w organizacji zaprezentowanego w Oświadczeniu
o informacjach niefinansowej Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2022 r.

W Oświadczeniu o informacjach niefinansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2022 rok w wyniku omyłki ujawnione zostały nieprawidłowe wartość zużycia energii dla Grupy Pekao, Banku Pekao i Spółek za rok 2022. Wartość zaprezentowana w ujawnieniu wynosiła kolejno: zużycie energii elektrycznej nabytej w celach konsumpcyjnych 55,23 GWh dla Grupy Pekao S.A i 1,05 dla Spółek, podczas gdy prawidłowe wartości powinny wynosić 55,42 GWh dla Grupy Pekao S.A i 1,24 GWh dla Spółek.

Poniższa tabela prezentuje prawidłowe wartości za 2022 rok
GRUPA PEKAO BANK SPÓŁKI
Zużycie energii GigaWATOGODZINA [GWh] 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Zużycie energii elektrycznej nabytej w celach konsumpcyjnych 55,42 54,8 54,18 53,5 1,24 1,40
Energia elektryczna nabywana podczas pracy zdalnej 0,84 1,2 0,59 0,8 0,25 0,40
Energia cieplna wytworzona przez organizację (gaz ziemny) 12,14 13,8 12,11 13,8 0,04 0,04
Energia cieplna nabywana w celach konsumpcyjnych 60,21 78,9 59,95 77,8 0,26 1,10
Całkowita konsumpcja energii wewnątrz organizacji 128,61 148,7 126,82 145,9 1,79 2,90

Wyniki wyszukiwania