Raport Zintegrowany 2023

O Banku Pekao

Model biznesowy

Model biznesowy Banku oparty jest na segmentacji klientów wyodrębniającej następujące obszary:

Obsługująca klientów indywidualnych, w tym klientów zamożnych bankowości prywatnej oraz mikroprzedsiębiorstwa. Klientom bankowości prywatnej oferowane jest doradztwo inwestycyjne poprzez centra bankowości prywatnej i kanały zdalne, natomiast wszyscy klienci indywidualni i mikroprzedsiębiorstwa są obsługiwani za pomocą szerokiej, własnej sieci oddziałów i placówek partnerskich wspartej wiodącymi na rynku kanałami obsługi zdalnej, w tym kanałami cyfrowymi.

Dostarczająca usługi finansowe klientom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy obsługiwani są przez doradców przy wsparciu specjalistów produktowych. Obsługa prowadzona jest w wyspecjalizowanych Centrach Klienta Biznesowego, Centrach Korporacyjnych oraz uniwersalnych oddziałach detalicznych. Klientom oferowane są produkty i usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb bazujące na rozwiązaniach sprawdzonych w bankowości korporacyjnej i dostosowanych do potrzeb segmentu przedsiębiorstw.

Dostarczająca usługi finansowe dużym klientom korporacyjnym, podmiotom sektora publicznego, instytucjom finansowym oraz podmiotom z branży finansowania nieruchomości komercyjnych. Klienci bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej są obsługiwani przez doradców przy wsparciu specjalistów produktowych.

Więcej informacji na temat modelu biznesowego i sieci sprzedaży znajduje się w „Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2023 rok” w podrozdziale 7.4.

Wyniki wyszukiwania