ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

O Banku Peako

List Prezesa Zarządu

Szanowni Akcjonariusze,

z przyjemnością przekazuję na Państwa ręce raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok 2022.

Miniony rok był pełen wyzwań, z których większość była wywołana agresją Rosji w Ukrainie. Od końca lutego zeszłego roku doszło do silnego zaostrzenia kryzysu energetycznego; Polska stała się państwem przyfrontowym, a Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. z dużą determinacją zaangażowała się w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. W sferze gospodarczej bezpośrednim skutkiem rosyjskiej agresji była silna presja inflacyjna spowodowana szokiem podażowym na rynku surowców, duża ilość zdarzeń jednorazowych i nietypowych wpływających na wyniki Banku Pekao i całego sektora bankowego, a także miał miejsce dalszy niekorzystny rozwój wydarzeń wokół walutowych kredytów hipotecznych. W tych wymagających warunkach Grupa Pekao poradziła sobie dobrze, pokazując swoją siłę bilansu, niższą niż średnia w sektorze ekspozycję na ryzyko oraz odporny model biznesowy.

Pozwolę sobie zacząć od klientów, którzy zawsze stoją w centrum naszej strategii. Pekao kontynuowało transformację cyfrową, zwiększając wskaźnik cyfryzacji procesów z 50% do 69%. Nasza oferta bankowości cyfrowej przekonała kolejnych 0,4 mln klientów, co doprowadziło do zwiększenia łącznej liczby aktywnych klientów bankowości mobilnej o 15% do 2,8 mln. Od agresji rosyjskiej wprowadziliśmy ofertę dla obywateli Ukrainy, wolną od opłat. Jako bank pierwszego wyboru dla klientów korporacyjnych zaoferowaliśmy elastyczne rozwiązania dopasowane do wyzwań minionego roku w zakresie dostarczania finansowania. Dokonaliśmy modyfikacji polityki kredytowej w celu zapewnienia finansowania sektora energetycznego w świetle kolejnych pakietów sankcji nakładanych przez Unię Europejską na Federację Rosyjską. Ponadto, wzięliśmy aktywny udział w kosztownych programach pomocowych dla klientów detalicznych w zakresie moratoriów spłat kredytów hipotecznych, wzmocnienia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, a także utworzenia dobrowolnego systemu wsparcia SOBK, który pozwolił na bezpieczną eliminację ryzyka systemowego

Nasze sukcesy nie byłyby możliwe bez naszego najcenniejszego zasobu naszych pracowników. Ich pracowitość, wiedza ekspercka, ofiarność i elastyczność umożliwia nam zaspokajanie potrzeb klientów. Bank Pekao dokłada należytych starań, aby godziwie pracę wynagradzać na zasadach rynkowych, elastycznie dopasowywać standardy pracy do pandemicznej rzeczywistości i dbać o to, aby nasz bank był cenionym pracodawcą. Kwestie pracownicze również w centrum naszej własnej strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2021-2024. W ramach tej części strategii dbamy o wysokie standardy zachowań przełożonych, domykanie luk płacowych i rozwojowych pomiędzy kobietami a mężczyznami, a także zwiększamy zaangażowanie w wolontariat. Prowadzimy także ciągły dialog ze stroną społeczną i związkami zawodowymi działającymi w Grupie Pekao. Cieszy nas niezmiennie wysoka ocena Grupy Pekao jako pożądanego pracodawcy.

Bank Pekao podchodzi w sposób odpowiedzialny do swojej roli w otoczeniu gospodarczym jako instytucja dbająca o naszych pozostałych interesariuszy. W 2022 roku byliśmy ponownie w czołówce największych polskich płatników podatku dochodowego, podatku sektorowego od instytucji finansowych, a także istotnym kontrybutorem składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz dobrowolnego systemu wsparcia SOBK. Dodatkowo, dokonaliśmy istotnej wpłaty do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Bank Pekao od samego początku agresji rozpoczął zaangażowanie w pomoc ofiarom wojny w Ukrainie, a nasze pierwsze działania to pomoc humanitarna, w tym uchodźcom przyjeżdzającym do Polski. Wprowadziliśmy także specjalną ofertę dla obywateli i przedsiębiorców ukraińskich, pozbawioną opłat i dopasowaną językowo. Wyrażamy także gotowość do niesienia dalszej niezbędnej pomocy. Jako bank istotny systemowo będziemy nadal dbać o bezpieczeństwo usług bankowych i bezpieczeństwo finansowe naszych klientów.

Wyzwania minionego roku spowodowały obniżenie rocznego skonsolidowanego zysku netto z 2,2 do 1,7 mld zł. Spora część zdarzeń negatywnych ma charakter jednorazowy, co pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Mamy sporą nadwyżkę kapitałową ponad minima regulacyjne, w tym dywidendowe. Pozycja płynnościowa również cechuje się sporymi buforami ponad minima regulacyjne.

Miniony rok był drugim rokiem operacjonalizacji dwóch strategii – biznesowej i zrównoważonego rozwoju. Co do głównych celów tej pierwszej – jesteśmy na ścieżce realizacji celów na rok 2024 (ROE co najmniej 10%, C/I 42%, 3,2 mln mobilnych klientów aktywnych i bliski 100% wskaźnik digitalizacji). Jeśli chodzi o ESG, miniony rok to dalsze zwiększenie zielonego finansowania do 4,6% bilansu, z 4,1% rok wcześniej. Zmniejszyliśmy ślad węglowy Grupy Pekao (Zakres 1+2) z 72 kt CO2 do 47 kt CO2 wg GHG, głównie poprzez zakup zielonej energii. Dynamicznie wzrosły godziny przepracowanego wolontariatu, do ponad 8,4 tys. Kontynuowaliśmy także domykanie luki płacowej ze względu na płeć.

Wchodzimy w rok 2023 z ostrożnym optymizmem. Odporność na szoki makroekonomiczne Grupy Pekao pozostaje niezmiennie wysoka i daje nam komfort spokojnych reakcji na dynamicznie zmieniające się otoczenie, które w ostatnich latach dostarczało wielu „czarnych łabędzi”. W tym warunkach naszym celem jest mitygacja owych szoków dla naszych kluczowych interesariuszy. Dziękuję serdecznie wszystkim pracownikom, klientom, akcjonariuszom oraz innym interesariuszom Grupy Kapitałowej Pekao.

Z poważaniem,

Leszek Skiba
Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Wyniki wyszukiwania