ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Bank w 2022 r.

Profil działalności

GRI[ ]
GRI[
  • 2-6
  • 2-28
]

Bank Polska Kasa Opieki S.A., założony w 1929 roku, jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 200 mld zł aktywów. Bank prowadzi operacje zarówno w złotych polskich, jak i w walutach obcych oraz aktywnie uczestniczy w obrocie na krajowym i zagranicznych rynkach finansowych. Oferuje pełen zakres usług bankowych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Jako bank korporacyjny Bank Pekao obsługuje co drugą korporację w Polsce. Bank posiada ugruntowaną pozycję lidera rynku w obszarze private banking, zarządzania aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez silną pozycję kapitałową i płynnościową przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie zarządzania ryzykiem. Bank oferuje konkurencyjne na rynku polskim produkty i usługi, wysoki poziom obsługi klientów oraz rozwiniętą sieć dystrybucji. Szeroka oferta produktowa, nowatorskie rozwiązania i indywidualne podejście do klienta zapewniają kompleksową obsługę finansową, a zintegrowany model obsługi dostarcza najwyższej jakości usługi klientom oraz zapewnia optymalne dopasowanie do zmieniających się potrzeb. Bank systematycznie umacnia pozycję rynkową w strategicznych obszarach działalności. Szczegółowy katalog czynności wykonywanych w obrocie krajowym i zagranicznym został ujęty w paragrafie 6 Statutu Banku.

200
mld zł
aktywów
50%
odsetek korporacji w Polsce obsługiwanych przez Bank Pekao

Bank Pekao aktywnie działa w stowarzyszeniach i organizacjach branżowych. Zaangażowanie w tym zakresie można podzielić na cztery główne obszary:

  • Związek Banków Polskich wraz z Komitetami i Radami, w tym: Komitet Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, Komitet ds. Finansowania Nieruchomości, Komitet Agentów Rozliczeniowych, Rada Wydawców Kart Bankowych, Rada Bankowości Elektronicznej,
  • Stowarzyszenia i organizacje o zasięgu międzynarodowym, w tym: International Swaps and Derivatives Association (ISDA), International Project Finance Association (IPFA), United Nations Global Compact,
  • Stowarzyszenia i organizacje o zasięgu ogólnopolskim, w tym: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Domów Maklerskich, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Stowarzyszenie Dealerów Bankowych ACI Polska, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych,
  • Stowarzyszenia i organizacje o zasięgu lokalnym: Lubelski Klub Biznesu, Podkarpacki Klub Biznesu.
AKTYWNOŚĆ BANKU W STOWARZYSZENIACH I ORGANIZACJACH BRANŻOWYCH W DANYM ROKU (LICZBA PRZYNALEŻNOŚCI) 2020 2021 2022
ZBP oraz Komitety i Rady działające przy ZBP 14 14 14
Stowarzyszenia i organizacje o zasięgu międzynarodowym 14 14 14
Stowarzyszenia i organizacje o zasięgu ogólnopolskim 6 6 6
Stowarzyszenia i organizacje o zasięgu lokalnym 2 2 2

Wyniki wyszukiwania