ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Zaangażowanie

Dostarczanie cyfrowych narzędzi klientom

Bank Pekao od lat inwestuje w nowoczesne technologie cyfrowe. Dzięki bogatej ofercie innowacyjnych rozwiązań, spółka wychodzi naprzeciw potrzebom klientów i rozwija ich świadomość cyfrową. Ponadto, Bank stale podnosi poziom zabezpieczeń i inwestuje w cyberbezpieczeństwo, aby zapewnić bezpieczne bankowanie klientom ze wszystkich segmentów działalności. W 2021 roku Bank posiadał blisko 2,4 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej.

Główne narzędzie bankowości mobilnej Banku – aplikacja PeoPay – oferuje szereg nowatorskich rozwiązań. Gwarantują one klientom pełną dostępność usług, większy zakres dyspozycji, automatyzację płatności cyklicznych, błyskawiczną autoryzację transakcji. W 2021 roku wersja aplikacji PeoPay rozszerzona została o procesy samoobsługowe, dzięki którym klienci samodzielnie bez wychodzenia z domu mogli złożyć dyspozycje do kredytu mieszkaniowego, kredytu studenckiego, pożyczki, rachunku czy karty, w tym m.in. dyspozycję o całkowitą przedterminową spłatę kredytu hipotecznego i pożyczki, zaświadczenie o wysokości zadłużenia, wydanie opinii bankowej czy przygotowanie dokumentów do ustanowienia hipoteki. W 2021 roku, zgodnie z zapowiedzią Bank Pekao, jako pierwszy w Polsce, wdrożył możliwość otwarcia konta „na selfie” przy użyciu e- dowodu osobistego. Ponadto, Bank Pekao umożliwił w aplikacji PeoPay skorzystanie z oferty funduszy inwestycyjnych Pekao TFI bez konieczności wizyty w oddziale.

Coraz większym uznaniem i popularnością cieszyła się oferowana od 2020 roku aplikacja PeoPay KIDS, kierowana do dzieci w wieku 6-13 lat. W jej ramach najmłodsi klienci Banku otrzymują dostęp do Konta Przekorzystnego dla młodych, rachunku oszczędnościowego Mój Skarb oraz karty debetowej PeoPay KIDS. Dzięki aplikacji dzieci w łatwy i przystępny sposób mogą uczyć się oszczędzania i zarządzania własnymi środkami a dzięki karcie płatniczej mogą dokonywać płatności bezgotówkowych w sklepach oraz wypłacać gotówkę z bankomatów. W aplikacji dostępna jest także funkcja trenera, który wprowadza dziecko w świat finansów. Aplikacja PeoPay KIDS połączona jest z bankowością mobilną PeoPay oraz bankowością internetową Pekao24, co pozwala na wgląd i autoryzację finansów dziecka przez opiekunów.

Bank rozszerzył usługi cyfrowej tożsamości PekaoID oraz Profilu Zaufanego, umożliwiających zdalne potwierdzenie tożsamości klientów detalicznych. Dzięki integracji z Węzłem Krajowym eIDAS nastąpił skokowy wzrost aktywacji PekaoID.

Wyniki wyszukiwania