ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

O Banku

Współpraca Banku z organizacjami branżowymi

GRI[ ]

Bank Pekao aktywnie działa w stowarzyszeniach i organizacjach branżowych. Zaangażowanie w tym obszarze można podzielić na cztery główne obszary:

  • Związek Banków Polskich wraz z Komitetami i Radami, w tym: Komitet Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, Komitet ds. Finansowania Nieruchomości, Komitet Agentów Rozliczeniowych, Rada Wydawców Kart Bankowych, Rada Bankowości Elektronicznej,
  • Stowarzyszenia i organizacje o zasięgu międzynarodowym, w tym: International Swaps and Derivatives Association (ISDA), Institute of International Finance (IIF), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), United Nations Global Compact,
  • Stowarzyszenia i organizacje o zasięgu ogólnopolskim, w tym: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Domów Maklerskich, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Stowarzyszenie Dealerów Bankowych ACI Polska, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych,
  • Stowarzyszenia i organizacje o zasięgu lokalnym: Lubelski Klub Biznesu, Podkarpacki Klub
GRI[
  • 102-13
]
AKTYWNOŚĆ BANKU W STOWARZYSZENIACH I ORGANIZACJACH BRANŻOWYCH W DANYM ROKU (LICZBA PRZYNALEŻNOŚCI) 2020 2021
ZBP oraz Komitety i Rady działające przy ZBP 14 14
Stowarzyszenia i organizacje o zasięgu międzynarodowym 14 14
Stowarzyszenia i organizacje o zasięgu ogólnopolskim 6 6
Stowarzyszenia i organizacje o zasięgu lokalnym 2 2

Wyniki wyszukiwania