ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

O Banku

Model biznesowy i główne obszary działalności Grupy

GRI[ ]

Model biznesowy Banku oparty jest na segmentacji klientów wyodrębniającej następujące obszary:

BANKOWOŚĆ DETALICZNA I BANKOWOŚĆ PRYWATNA

obsługująca klientów indywidualnych, w tym klientów zamożnych bankowości prywatnej oraz mikroprzedsiębiorstwa. Klientom bankowości prywatnej oferowane jest doradztwo inwestycyjne poprzez centra bankowości prywatnej i kanały zdalne, natomiast wszyscy klienci indywidualni i mikroprzedsiębiorstwa są obsługiwani za pomocą szerokiej, własnej sieci oddziałów i placówek partnerskich wspartej wiodącymi na rynku kanałami obsługi zdalnej, w tym kanałami cyfrowymi,

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

dostarczająca usługi finansowe klientom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy obsługiwani są przez doradców przy wsparciu specjalistów produktowych. Obsługa prowadzona jest w wyspecjalizowanych Centrach Klienta Biznesowego, Centrach Korporacyjnych oraz uniwersalnych oddziałach detalicznych. Klientom oferowane są produkty i usługi dostosowane do ich indywidualnych potrzeb bazujące na rozwiązaniach sprawdzonych w bankowości korporacyjnej i dostosowanych do potrzeb segmentu przedsiębiorstw,

BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA I INWESTYCYJNA

dostarczająca usługi finansowe dużym klientom korporacyjnym, podmiotom sektora publicznego, instytucjom finansowym oraz podmiotom z branży finansowania nieruchomości komercyjnych. Klienci bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej są obsługiwani przez doradców przy wsparciu specjalistów produktowych.

Skala działalności

GRI[
  • 102-7
]
31.12.2021 GRUPA PEKAO BANK PEKAO
Całkowita liczba pracowników (w osobach) 14 842 12 766
Całkowita liczba zakładów / lokalizacji (placówek, punktów) 721 650
Wynik odsetkowy w mln zł 5 661 5 414
Wynik prowizyjny i z tytułu opłat w mln zł 2 692 2 306
Suma bilansowa w mln zł 250 571 241 280
Kapitał własny w mln zł 23 863 23 100
Zobowiązania w mln zł 226 708 218 180

Wyniki wyszukiwania