Raport Zintegrowany 2023

Wzrost we wszystkich segmentach działalności

Rok 2023 pokazał konsekwencję i skuteczność w realizacji strategii Banku Pekao

Rekordowy wynik finansowy
Dynamika zysku netto [mln zł]
+283
%
Dochody z działalności operacyjnej [mln zł]
+38,2
%

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w 2023 r. wyniósł 6,578 mld zł wobec 1,717 mld zł rok wcześniej. Zysk netto w samym IV kw. 2023 r. zamknął się kwotą 1,723 mld zł, czyli o 95%. wyższą niż w analogicznym okresie 2022 roku.

6,5
mld zł
zysku netto
Wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych
Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych
[mld zł]
x3
Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych
[mld zł, wolumen netto]
+16
%

W 2023 roku nowa sprzedaż kredytów hipotecznych przekroczyła 10 mld zł i była trzykrotnie wyższa niż rok wcześniej (wzrost kredytów hipotecznych w sektorze bankowym wyniósł 41%.).

5
% r/r
wzrost dynamiki sprzedaży rachunków bieżących dla klientów indywidualnych
Wzrost wolumenów o 4% r/r
Wolumeny finansowań MID+MŚP [mln zł]
+4
%
Akwizycja klientów [liczba klientów]
+3
%

W 2023 roku wolumen finansowań dla MŚP wzrósł o 13% rok do roku. Wolumen finansowań w połączonych segmentach MŚP i MID  pomimo spowolnienia gospodarczego wzrósł o 4%.

+13
%
wolumen finansowań w segmencie MŚP
Kredyty korporacyjne
-0,2
%
Depozyty korporacyjne oraz emisje własne
+9,9
%

Grupa Pekao jest liderem w obsłudze klientów bankowości korporacyjnej, która obejmuje segmenty korporacji oraz grup kapitałowych, klientów sektora publicznego, instytucji finansowych, nieruchomości komercyjnych oraz finansowania specjalistycznego.

+14
%
dochód w dużych przedsiębiorstwach

Podsumowanie

List Prezesa Zarządu

Miniony rok przyniósł polskiemu rynkowi bankowemu normalizację warunków funkcjonowania. Był to rok powrotu do normalności po dwóch szokach zewnętrznych – pandemicznym i energetycznym, wywołanym agresją Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, co również przełożyło się na znaczący wzrost inflacji. W trakcie 2023 roku postępował proces dezinflacji, zaś sektor bankowy nie ponosił nadzwyczajnych kosztów funkcjonowania, które odcisnęły mocne piętno na wynikach wcześniejszych okresów. Grupa Kapitałowa Banku Pekao dobrze wykorzystała poprawę sytuacji rynkowej, zwiększając skalę działalności, w tym poprzez zaangażowanie w wiele nowych inicjatyw klientowskich i pracowniczych, a także notując rekordowy w historii wynik finansowy.

Leszek Skiba

Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Digitalizacja

Cyfrowa rewolucja w usługach

W 2023 roku liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej zwiększyła się o 379 tys. do 3,1 mln i była o 14% wyższa niż rok temu oraz o 31% wyższa niż dwa lata temu. Liczba aktywnych klientów mobilnych, korzystających z aplikacji PeoPay zwiększyła się o 433 tys. do 2,9 mln i była o 18% wyższa niż przed rokiem i o 41% wyższa niż dwa lata temu.

W 2023 roku liczba klientów firmowych aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej wzrosła o 26 tys., do poziomu 244 tys. Liczba aktywnych klientów firmowych bankowości mobilnej zwiększyła się o 57 tys. do poziomu 144 tys.

Aktywni klienci bankowości mobilnej [mln]

Intensywnie rozwijamy kanały cyfrowe oraz szybkie i wygodne procesy obsługi. Dążymy do umożliwienia klientom detalicznym załatwienia prawie każdej sprawy online. Wskaźnik digitalizacji wynoszący blisko 100% to jedna z kluczowych aspiracji strategicznych.

Głównym kanałem kontaktu z klientem staje się aplikacja mobilna PeoPay. Planujemy w jeszcze większym stopniu wykorzystać zaawansowaną analitykę danych i nowoczesne narzędzia wspierające sprzedaż w celu personalizacji oferty, poprawy jakości obsługi i zwiększenia skłonności do polecania naszych usług.

Wskaźnik digitalizacji [%]
+34
pp.
Wskaźnik
digitalizacji
+5
pp.
Udział pożyczek gotówkowych
sprzedawanych cyfrowo

ESG

Zrównoważony Bank

Jesteśmy wśród liderów na rynku obligacji i emisji ESG, zdobywamy uznanie rynku
Sustainable Finance Framework

Projekty finansowane w ramach opublikowanego w 2023 r. Sustainable Finance Framework obejmują następujące kategorie: energia odnawialna, zrównoważone budownictwo, czysty transport, efektywność energetyczna, zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa, zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń, dostępna infrastruktura podstawowa, dostęp do podstawowych usług: ochrona zdrowia.

Transakcje powiązane z ESG
4,4
mld zł
Project Finance ORLEN, Northland Power - MLA
Transakcje powiązane z ESG
500
mln euro
4NC3 euroobligacje senioralne nieuprzywilejowane
Transakcje powiązane z ESG
1,6
mld zł
Kredyt konsorcjalny
W trosce o klimat
Ograniczenie użycia surowców i zasobów

W codziennej działalności operacyjnej Bank Pekao kieruje się dążeniem do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat. Zarówno w centrali Banku, placówkach jak i pozostałych wykorzystywanych lokalach podejmowane są działania mające na celu ograniczenie zużycia surowców i zasobów, takich jak papier, woda czy prąd.

Ślad węglowy
-7,7
%
Redukcja śladu węglowego Grupy Pekao w zakresie 1 i 2 GHG w stosunku do 2022 r.
Inkluzywna organizacja
Szanujemy różnorodność i tworzymy atrakcyjne miejsca pracy

Równość płci zapewnia pracownikom Banku możliwości zarządzania karierą, osiągnięcia sukcesu oraz oceny pracy na podstawie indywidualnych osiągnięć, bez względu na płeć.

Domykanie luki płacowej
8,0
%
Wskaźnik zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć

Wyniki wyszukiwania