ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Zaangażowanie

Wstęp

Drugi filar Strategii ESG: Zaangażowanie

W ramach 2. filaru Strategii ESG Bank będzie wzmacniać działania na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Celem Banku jest zaangażowanie w działania społeczne mające nieść pomoc, wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu. Strategia zakłada, że z roku za rok będzie rosła kwota przeznaczona przez Bank na cele społeczno-środowiskowe. Bank planuje ponadto zwiększyć zaangażowanie pracowników w działania na rzecz społeczeństwa i środowiska. Będzie również stawiać na edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez partnerstwa z organizacjami społecznymi oraz dostarczanie cyfrowych narzędzi klientom. Ważnym zamierzeniem jest również ekologiczny, wygodny dla klientów i łatwy dostęp do usług bankowych. Ponadto, Bank zamierza jeszcze szerzej uczestniczyć w programach wspierających rozwój i innowacyjność firm.

WSKAŹNIK REALIZACJI STRATEGII ESG
2. FILAR – ZAANGAŻOWANIE
2020 2021 CEL NA 2024
Liczba podjętych rocznie nowych inicjatyw ESG nd. ponad 60* +5 rocznie
Systematyczny wzrost przepracowanych godzin w ramach wolontariatu 4 400 6 531 >5 500
Wskaźnik digitalizacji 50% 57% ~100%

Wyniki wyszukiwania