ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Miniony rok był pełen wyzwań, z których większość była wywołana agresją Rosji w Ukrainie. Od końca lutego zeszłego roku doszło do silnego zaostrzenia kryzysu energetycznego; Polska stała się państwem przyfrontowym, a Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. z dużą determinacją zaangażowała się w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. W sferze gospodarczej bezpośrednim skutkiem rosyjskiej agresji była silna presja inflacyjna spowodowana szokiem podażowym na rynku surowców, duża ilość zdarzeń jednorazowych i nietypowych wpływających na wyniki Banku Pekao i całego sektora bankowego, a także miał miejsce dalszy niekorzystny rozwój wydarzeń wokół walutowych kredytów hipotecznych. W tych wymagających warunkach Grupa Pekao poradziła sobie dobrze, pokazując swoją siłę bilansu, niższą niż średnia w sektorze ekspozycję na ryzyko oraz odporny model biznesowy.

Leszek Skiba

Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.
Więcej

Cyfrowy Bank

Innowacje

PeoPay i Pekao24

Rozwój bankowości elektronicznej i mobilnej

W 2022 roku liczba aktywnych klientów bankowości mobilnej zwiększyła się o 359 tys. – do 2,76 mln. PeoPay jest jedną z najlepiej ocenianych aplikacji finansowych dostępnych w sklepach Google Play i AppStore.

Wyniki

Bank w 2022 r.

Przedsiębiorstwa

 

+19
%
Silny wzrost depozytów korporacyjnych
+16
%
Wzrost wolumenu finansowań Bankowości Przedsiębiorstw (MID+MŚP)

Klienci indywidualni

+25
%
Nowe rachunki bieżące

Dochody i zysk

+40
%
Zysk operacyjny brutto

Środowisko, Społeczeństwo, Zarządzanie

-34
%
Redukcja śladu węglowego w zakresie 1 i 2 GHG

Realizacja Strategii

Podsumowanie

Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji naszej Strategii na lata 2021-2024.

Strategia Banku na lata 2021-2024 została przygotowana w otoczeniu historycznie niskich stóp procentowych. Seria podwyżek stóp procentowych, która miała miejsce od tego czasu (wzrost stopy referencyjnej z poziomu 0,1% na początku 2021 roku do poziomu 6,75% na koniec 2022 roku) istotnie wpłynęła na wynik odsetkowy Banku w 2022 roku w stosunku do założeń strategicznych. Na wyniki finansowe Banku w 2022 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze regulacyjnym.

Więcej
Cel strategiczny 2021 2022 Cel 2024
Realizacja
ROE (%) 8,70% 7,60% ~10%
C/I (%, łącznie ze składkami na BFG1 oraz opłatą ponoszoną na System Ochrony2) 47,30% 44,90% 42%
Liczba klientów bankowości mobilnej (mln) 2,4 2,8 3,2
Wskaźnik digitalizacji ogółem (%) 57% 69% ~100%
1 Bankowy Fundusz Gwarancyjny
2 System Ochrony banków komercyjnych

Realizujemy naszą Strategię ESG zgodnie z planem

Celem Banku jest uwzględnienie ESG we wszystkich kluczowych procesach funkcjonowania, m.in. w procesie kredytowym, inwestycyjnym i doradczym, zakupowym oraz w systemie motywacyjnym. Bank dostrzega także potencjał tkwiący w ofercie produktowej ESG i podejmuje działania na rzecz zwiększenia „zielonego” portfela we wszystkich segmentach działalności. Priorytetem pozostaje transparentność polityk ESG i raportowania niefinansowego, zwłaszcza w kontekście najnowszych regulacji.

Więcej
Cel strategiczny 2021 2022 Cel 2024
Realizacja
Sfinansowanie projektów zrównoważonych (mld zł) 0,9 4,3 >8
Wsparcie emisji obligacji ESG klientów (mld zł) 5,9 8,0 >22
Wolontariat –  wzrost przepracowanych godzin 6 531 8 432 >5 500
Luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami 37,90% 35,90% <35% (-5%)

Partner przedsiębiorców

Pomagamy w rozwoju

Dostarczamy produkty bankowości transakcyjnej, które pozwalają na płynne oraz bezpieczne funkcjonowanie biznesu.

+8
% r/r
Wzrost kwoty nowo udzielonych gwarancji i poręczeń
+16
% r/r
wzrost portfela kredytów w połączonych segmentach MID i MŚP
+28
% r/r
Sprzedaż finansowań MŚP
59
% r/r
Nowa sprzedaż kredytów MŚP z gwarancjami

Finansowanie zielonych projektów, transakcje strukturyzowane i projekty na rynkach finansowych

TAURON Polska Energia

4 000 mln PLN

Kredyt rewolwingowy, finansowanie ESG

R Power

779 mln PLN

Kredyt konsorcjalny, farmy fotowoltaiczne

Stigma Sp. z o.o.

763 mln PLN

Kredyt konsorcjalny, finansowanie ESG

Polskie Porty Lotnicze

400 mln PLN

Program emisji obligacji

Gdańskie Autobusy i Tramwaje

65 mln PLN

Program emisji obligacji

Miasto Zabrze

70 mln PLN

Program emisji obligacji

PGNiG

9 600 mln PLN

Wielocelowy limit kredytowy

Enea

750 mln PLN

Kredyt pomostowy

Diagnostyka

550 mln PLN

Senior Facilities

Volkswagen Financial services

400 mln PLN

Obligacje 2-letnie

Kruk

350 mln PLN

Obligacje 6-letnie

Robyg

110 mln PLN

Obligacje 3-letnie

Wyniki wyszukiwania