ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Wkład ekonomiczny w otoczenie

GRI[ ]
GRI[
  • 201-1
]
(w mln zł) GRUPA PEKAO BANK PEKAO
Przychody operacyjne 8 527 8 089
Koszty operacyjne (łącznie ze składkami na BFG, z wyłączeniem podatku od niektórych instytucji finansowych) (3 380) (3 122)
Wskaźnik koszty/dochody 47,2% 46,1%
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe (783) (669)
Podatek od niektórych instytucji finansowych (719) (719)
Podatek dochodowy (825) (758)
Finansowanie działalności klientów 169 073 157 783
Zobowiązania wobec klientów 194 804 195 064
Wynik netto 2 175 2 237
Dywidenda 843
* Wartość ekonomiczna zatrzymana nie jest możliwa do zaraportowania zgodnie z GRI Standards, ponieważ Bank inaczej ujmuje wymagane pozycje, takie jak płatności na rzecz państwa, inwestycje społeczne oraz posiada inne pozycje generujące koszty, które nie są uwzględniane w standardzie GRI jak np. koszty ryzyka.

Wyniki wyszukiwania