ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Zaangażowanie

Projektowanie innowacji

Wyzwania związane z pandemią COVID-19 zdynamizowały digitalizacje procesów we wszystkich obszarach biznesowych. W Banku Pekao jednostką odpowiedzialną za na tworzenie kultury innowacji, akcelerację wdrożeń innowacyjnych rozwiązań oraz współpracę z fintechami, startupami i spółkami technologicznymi jest Laboratorium Innowacji. W swoich działaniach Laboratorium koncentruje się szczególnie na innowacjach pozwalających budować nowoczesną bankowość i dostosować produkty oraz usługi do oczekiwań klientów. Laboratorium Innowacji korzysta z praktyk zarówno rynkowych, jak i pozabranżowych, a także z badań trendów, crowdsourcowanych pomysłów oraz technologii dostarczanych przez młode spółki.

W 2021 roku Bank Pekao poszukiwał dostawcy rozwiązania, które w oparciu o sztuczną inteligencję, zanalizuje komentarze klientów w aplikacji mobilnej banku w Google Play i App Store. Na otwarty nabór, ogłoszony przez Laboratorium Innowacji, odpowiedziały 24 startupy i firmy technologiczne. Do pilotażu (tzw. Proof of Concept) zakwalifikowały się dwa projekty skoncentrowane na tym, by jak najefektywniej wykorzystywać analizę opinii klientów pod kątem doświadczeń użytkownika i rozwoju oferty Banku.

W 2021 roku Bank Pekao wspólnie z Huge Tech uruchomił nabór dla startupów i spółek technologicznych do akceleratora Idea Global. Do zdobycia było dofinansowane z programu ScaleUp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację we współpracy z Bankiem – pilotażu zgłoszonych projektów, które przyśpieszą proces transformacji cyfrowej Efektem udziału w programie była akceleracja czterech startupów.

Jednym z największych osiągnięć Banku w obszarze innowacji w 2021 roku było wdrożenie procesu, w którym pomysły rozwiązania są inspirowane trendami i oparte na myśleniu o tym, jak będzie kształtować się przyszłość bankowości. W Laboratorium Innowacji powołano zespół, który zajmuje się badaniem trendów oraz sygnałów zmian. Wyniki badań były przepracowywane podczas warsztatów z przedstawicielami wszystkich obszarów biznesowych banku. Docelowym zamierzeniem projektu jest budowanie przewagi konkurencyjnej w obszarach, które w sektorze finansowym są nieoczywiste, m.in. poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych czy segmentów klientów, także w sektorze ESG.

qeqeqwe qeqeqwe

Współpraca z uczelniami

Intensywny rozwój Banku Pekao możliwy jest m.in. dzięki jego obecnym i przyszłym pracownikom, dlatego bank stawia z jednej strony na podnoszenie kwalifikacji osób w nim zatrudnionych, z drugiej zaś na pozyskiwanie kadr, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Służy temu współpraca z czołowymi uczelniami wyższymi w kraju, której celem jest również wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami biznesu a przedstawicielami świata nauki. Bank Pekao od lat angażuje się na rzecz środowiska akademickiego, biorąc m.in. udział w wielu inicjatywach organizowanych przez samorządy studenckie i uczelnie, a także realizuje rocznie około 500 różnych przedsięwzięć skierowanych do studentów.

Najważniejszymi wydarzeniami w 2021 roku były:

  • podpisanie porozumienia do łączącej Bank Pekao oraz Uniwersytet Warszawski umowy strategicznej, które ujmuje wzmocnienie dotychczasowej współpracy, realizację wspólnych projektów, wymianę wiedzy i doświadczeń. Dodatkowo Bank przekazał uczelni darowizny na doposażenie sal edukacyjnych,
  • partnerstwo w konkursie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na najlepsze prace magisterskie wraz z ufundowaniem nagrody głównej dla zwycięzcy,
  • zawarcie umowy przez Bank Pekao oraz Politechnikę Rzeszowską, na mocy której Bank będzie wspierał samorząd studencki tej uczelni w organizacji wydarzeń kulturalnych.

Wyniki wyszukiwania