ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Zaangażowanie

Programy wspierające rozwój i innowacyjność polskich przedsiębiorstw

Grupa Pekao jest zaangażowana w rozwój i promocję przedsiębiorczości w Polsce, kierując na rynek konkurencyjną ofertę preferencyjnego finansowania na rozwój inwestycji. Wieloletnim partnerem w tym działaniu jest Europejski Bank Inwestycyjny (dalej: EBI). W 2021 roku doszło do podpisania kolejnej na przełomie lat umowy kredytowej pomiędzy spółką Pekao Leasing i EBI, która opiewała na kwotę 100 mln euro. Kredyt został zabezpieczony gwarancją Banku Pekao. Zgodnie z warunkami jego umowy znacząca część środków przeznaczona została na finansowanie poprawy efektywności energetycznej i rozwoju OZE oraz przygotowanie oferty konkurencyjnego leasingu dla firm, które należą do kobiet lub są przez nie zarządzane.

Zwiększeniu efektywności energetycznej firm z północnej Polski miała z kolei służyć druga odsłona Kredytu Energooszczędnego Banku Pekao. Oferta była efektem współpracy Banku Pekao, EBI oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach Kredytu Energooszczędnego możliwe było uzyskanie środków na wymianę maszyn i urządzeń na bardziej energooszczędne. Z jego pomocą można było sfinansować również przebudowę linii produkcyjnych, budowę lub przebudowę instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, a także zrealizować wiele innych projektów służących poprawie efektywności energetycznej firm.W 2021, kolejnym roku kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, istotnym działaniem Grupy Pekao było dodatkowe wsparcie firm w prowadzeniu biznesu. W ramach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla Pekao Leasing został uruchomiony nowy czteroletni kredyt na kwotę 350 mln zł. W jego ramach spółka sfinansowała zakup pojazdów i urządzeń, przeznaczonych finalnie dla polskich przedsiębiorców. Pomocy w utrzymaniu bieżącej działalności firm służyła natomiast udostępniona, dzięki umowie Banku Pekao z BGK, pożyczka płynnościowa POIR dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego. Budżet programu dla tego regionu wyniósł 25 mln zł.

Klienci Banku Pekao, w tym byłego Idea Banku, w styczniu 2021 roku mogli również wnioskować o subwencję z Tarczy Finansowej 2.0. Celem programu była pomoc finansowa dla firm z branż zmuszonych do ograniczenia lub zawieszenia działalności w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną COVID-19. Łącznie na wartość pomocy dla mikro-, małych i średnich firm przeznaczono 13 mld zł. Przedsiębiorcy szczególnie poszkodowani w związku z epidemią, mogli składać wnioski za pomocą bankowości elektronicznej Pekao24, PekaoBiznes24 oraz Idea Cloud.

W 2021 roku Bank kontynuował pracę nad zwiększaniem dostępu do zdalnych usług dla klientów, m.in. w zakresie procesów samoobsługowych. Celem tego działania było zarówno zapewnienie bezpieczeństwa osobistego w trakcie pandemii, jak i uproszczenie i przyspieszenie realizacji usług na rynku bankowości przedsiębiorstw. Proces otwierania „konta na selfie” dla klientów indywidualnych został rozszerzony o możliwość potwierdzenia tożsamości z wykorzystaniem elektronicznej warstwy e-dowodu osobistego za pomocą funkcji NFC w smartfonie (zamiast przesyłania zdjęcia lub skanu dowodu osobistego).

Rozwiązanie to zostało następnie udostępnione klientom firmowym posiadającym elektroniczny podpis kwalifikowany – bez ograniczeń i bez konieczności osobistego spotkania lub wizyty w placówce. Tryb SelfieSign, zgodny z wszelkimi przepisami i całkowicie bezpieczny, posiada też dodatkowy walor dla klienta biznesowego, jakim jest możliwość złożenia podpisu pod całym zestawem dokumentów jednym kliknięciem, z dowolnego miejsca na świecie, w dogodnym czasie. W przeciwieństwie do innych tego typu rozwiązań, SelfieSign nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń produktowych i limitów transakcyjnych od początku trwania relacji. Z SelfieSign mogą korzystać nie tylko firmy, ale także instytucje publiczne i lokalne samorządy. Przykładem była umowa Miasta Łódź i Banku Pekao na obsługę budżetu samorządu. Została ona podpisana w październiku 2021 roku z wykorzystaniem trybu weryfikacji na „selfie” i autoryzacją dokumentacji podpisem kwalifikowanym.

Bank Pekao jako pierwszy w Polsce umożliwił wykonywanie przelewu na telefon klientom z sektorów MŚP oraz korporacyjnego, korzystającym z bankowości elektronicznej PekaoBiznes24. Od marca 2021 roku mogli oni wykonywać przelew na numer telefonu indywidualnego odbiorcy płatności, zrejestrowanego w bazie Polskiego Standardu Płatności (PSP) – w systemie BLIK. Zaletami przelewów na telefon jest ich realizacja w czasie rzeczywistym oraz fakt, że nadawca nie musi znać numeru konta odbiorcy, a zatem nie poświęca czasu na to, aby go uzyskać i wprowadzić do formularza przelewu. Okazało się to szczególnie istotne w trakcie obostrzeń pandemicznych związanych z COVID-19. Pozwala bowiem na szybkie zasilenie rachunku pracownikowi na potrzeby zapłacenia przez niego faktury, dokonania zakupu firmowego, czy wypłacenia mu zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia. Ta forma płatności może służyć m.in. do przelewania środków w ramach zwrotów, reklamacji czy innej formy roszczenia ze strony indywidualnego odbiorcy, a także do szybkiej wypłaty środków beneficjentom ubezpieczeń lub innych świadczeń, np. socjalnych.

Klienci Banku Pekao zyskali też nową platformę, skupiającą i prezentującą szereg rozwiązań finansowych, ułatwiających prowadzenie biznesu oraz zbiór przydatnych wskazówek dla właścicieli firm. Na stronie „Wszystko w jednym miejscu” zebrano podpowiedzi korzystnych produktów i ciekawych usług dodanych, przedstawione w zależności od potrzeb mikrofirm, a także etapów ich rozwoju. Na platformie znalazły się także nowoczesne narzędzia i atrakcyjne oferty partnerów, takie jak usługi prawne czy pomoc informatyczna.

Wyniki wyszukiwania