ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Zaangażowanie

Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

GRI[ ]
GRI[
  • 102-12
]

Bank od lat angażuje się na rzecz zrównoważonego rozwoju jako godna zaufania instytucja finansowa, wiarygodny partner biznesowy i odpowiedzialny pracodawca.

5 maja 2021 roku Bank Pekao przystąpił do Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla Środowiska” we współpracy z Narodową Fundacją Ochrony Środowiska. Jest to deklaracja aktywnego wsparcia i wdrażania projektów na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W jej ramach Bank, wraz z 21 innymi przedstawicielami biznesu, 16 września 2021 roku ogłosił swoje zobowiązania klimatyczne, tj.: ograniczenie śladu węglowego do 2030 – osiągnięcie neutralności klimatycznej własnej (zakres 1. i 2. Protokołu GHG) i ograniczenie emisji CO2 w łańcuchu wartości (zakres 3. Protokołu GHG).

Potwierdzeniem długofalowego i kompleksowego podejścia na rzecz realizacji celów ESG było dołączenie przez Bank do inicjatywy ONZ – United Nations Global Compact (dalej UNGC) 19 października 2021 roku Członkostwo w UN Global Compact oznacza udział w największej światowej platformie korporacyjnych liderów zrównoważonego rozwoju, reprezentujących prawie każdy sektor biznesu. Bank potwierdził tym samym gotowość do działania na rzecz Agendy 2030 i włączenia 10 Zasad UN Global Compact do swoich strategii, zobowiązując się do stawiania sobie dalekosiężnych celów w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym.

Wyniki wyszukiwania