ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Środowisko

Ujawnienia na podstawie rozporządzenia SFDR

  • zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR opublikowało „Strategię dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych”,
  • zgodnie z art. 4 Rozporządzenia SFDR wydało Oświadczenie, że w chwili obecnej nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.
  • zgodnie z art. 5 Rozporządzenia SFDR poinformowało, iż polityka wynagrodzeń dla osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Towarzystwa oraz zarządzanych funduszy i portfeli klientów TFI, została odpowiednio zmieniona.
  • zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR opublikowało „Strategię Biura Maklerskiego Pekao wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego”,
  • zgodnie z 4 Rozporządzenia SFDR wydało Oświadczenie, iż Biuro Maklerskie Pekao nie bierze w chwili obecnej pod uwagę niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w procesie doradztwa inwestycyjnego.

Wyniki wyszukiwania