ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

O Banku

Strategia 2021-2024: Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie

W marcu 2021 roku Bank Pekao ogłosił nową Strategię na lata 2021-2024: „Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie”. Zgodnie z planem strategicznym Bank Pekao: będzie bankiem uniwersalnym, bankiem pierwszego wyboru dla swoich klientów, rozwinie zdalny model dystrybucji i obsługi klienta, postawi na efektywność kosztową i procesową oraz urośnie w najbardziej dochodowych segmentach rynku.

Strategia oparta jest na czterech filarach: Klient, Wzrost, Efektywność i Odpowiedzialność.

FILAR: KLIENT

W centrum wszystkich działań Bank będzie stawiał klienta i jego potrzeby, dlatego zamierza intensywnie rozwijać kanały cyfrowe oraz szybkie i wygodne procesy obsługi. Bank Pekao będzie dążył do umożliwienia klientom detalicznym załatwienia prawie każdej sprawy Wskaźnik digitalizacji wynoszący blisko 100 proc. to jedna z kluczowych aspiracji strategicznych. Głównym kanałem kontaktu z klientem będzie aplikacja mobilna PeoPay. Bank Pekao w jeszcze większym stopniu wykorzysta zaawansowaną analitykę danych i nowoczesne narzędzia wspierające sprzedaż w celu personalizacji oferty, poprawy jakości obsługi i zwiększenia skłonności do polecania jego usług. Kluczową miarą sukcesu, do której Bank Pekao będzie dążył, jest awans w rankingach satysfakcji klientów,

FILAR: WZROST

Bank postawi na wzrost biznesu w najbardziej rentownych segmentach rynku, grupach produktowych i obszarach niewykorzystanego potencjału, tj. consumer finance, mikrofirmy, MŚP i przedsiębiorstwa MID (przedsiębiorstwa o średniej wielkości). W ciągu najbliższych czterech lat Pekao chce pozyskiwać rokrocznie ponad 400 tys. klientów indywidualnych i zwiększyć z 7 proc. do 10 proc. udział w rynku pożyczek gotówkowych. Do 2024 roku strukturę demograficzną bazy klientów indywidualnych ma odmłodzić ponad 600 tys. klientów poniżej 26. roku życia. Wzrost w segmencie MŚP przełoży się na zwiększenie udziału rynkowego w tym segmencie do 12%. Z kolei w segmencie mikrofirm Bank planuje pozyskiwać ponad 40 tys. klientów rocznie i zwiększyć udział rynkowy o 3 pp. do 8 proc. Pekao postawi również na cyfrowy wzrost w produktach inwestycyjnych i wzmocni synergie biznesowe oraz współpracę z Grupą PZU. Aspiracją Banku jest także umocnienie obecności na rynku zakupów online i e-sklepów,

FILAR: EFEKTYWNOŚĆ

Bank skoncentruje się na transformacji technologicznej i poprawie efektywność operacji, przyśpieszy cyfryzację i migrację procesów do kanałów zdalnych oraz zoptymalizuje procesy Siłą napędową transformacji i realizacji strategii będzie IT – elastyczne i zdolne do szybkiej odpowiedzi na potrzeby jednostek operacyjnych banku i klientów w zmieniających się warunkach rynkowych. W perspektywie 2024 roku Bank planuje inwestować w transformację i rozwijać obszar IT w obszarach: technologii i innowacji, nowoczesnej architektury, szybkiego wytwarzania oprogramowania, niezawodności infrastruktury, zasobów ludzkich i kompetencji,

FILAR: ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bank Pekao chce wspierać rozwój gospodarczy, koncentrując się na dystrybucji rządowych i unijnych programach odbudowy gospodarki oraz transformacji klimatycznej dla swoich klientów. Jednocześnie sama działalność komercyjna i operacyjna Banku będzie mocniej oparta o czynniki zrównoważonego rozwoju. Pekao chce utrzymać bezpieczny profil ryzyka w zmieniającym się otoczeniu rynkowym i mieć jeden z najniższych kosztów ryzyka wśród największych banków. W tym celu udoskonali infrastrukturę modeli ryzyka, zautomatyzuje procesy oceny kredytowej i zadba o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Wyniki wyszukiwania