ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Ład

Szkolenia i rozwój zawodowy

GRI[ ]

Grupa Pekao oraz Bank stwarzają możliwości kształcenia oraz zapewniają dostęp do różnorodnych form szkolenia dla swoich pracowników. Programy edukacyjne Banku obejmują szkolenia lokalne i webinary ogólnorozwojowe, szkolenia i programy międzynarodowe, mentoring, coaching wewnętrzny i zewnętrzny, szkolenia certyfikacyjne (CFA/ ACCA/ CIA). Podstawową regulacją wewnętrzną określającą ten obszar jest Polityka szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Pracowników Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, w ramach której zdefiniowano także procedury odnoszące się do przebiegu procesów związanych z uczestnictwem pracowników w poszczególnych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, takie jak:

  • procedura szkoleń grupowych klasowych,
  • procedura szkoleń indywidualnych krajowych,
  • procedura indywidualnych kursów językowych,
  • badanie potrzeb szkoleniowych,
  • studia podyplomowe i MBA,
  • procedura szkoleń grupowych e-learning.
GRI[
  • 404-1
]
2021 GRUPA PEKAO BANK
KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
a) i Liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracowników
Całkowita liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć 396 tys. 136 tys. 533 tys. 357 tys. 119 tys. 476 tys.
Średnia liczba godzin szkoleń na pracownika w podziale na płeć 39 31 37 40 33 38
2021 GRUPA PEKAO BANK PEKAO
a) ii Całkowita liczba godzin szkoleniowych w podziale na kategorie pracowników
Członkowie Zarządu 1,2 tys. 636
Menedżerowie 96 tys. 93 tys.
Pozostali 435 tys. 382 tys.
Razem 533 tys. 476 tys.
b) ii Średnia liczba godzin szkoleń na pracownika w podziale na poziom stanowiska
Członkowie Zarządu 31 71
Menedżerowie 57 65
Pozostali 33 34
Razem 36 37

Wyniki wyszukiwania