ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Ład

Kultura organizacyjna oparta na wartościach

Dbałość o rozwój pracowników z poszanowaniem różnorodności i tworzenie atrakcyjnego miejsca pracy pozostanie fundamentem działania Grupy Pekao. W kwietniu 2021 roku, równolegle z nową strategią biznesową, w Banku przyjęto wypracowane wspólnie z pracownikami wartości: #Prosto, #Razem, #Odważnie i #Odpowiedzialnie. Są one filarami nowej kultury organizacyjnej, wyznaczając kierunek działań i styl pracy. Równocześnie z określeniem czterech nowych wartości, ich definicjami i przypisanymi im zachowaniami, powstało także 10 zasad dla menadżerów – Wartościowych Zasad Zarządzania Zespołem. Są one drogowskazem dla kadry zarządzającej, jak pracować ze swoimi zespołami w oparciu o nowe wartości.

 

W tworzeniu koncepcji nowej kultury organizacyjnej uczestniczyło blisko 5 tys. pracowników Banku i spółek zależnych. Przeprowadzone zostały dwa badania ankietowe, 20 wywiadów indywidualnych z członkami zarządu i menadżerami oraz 40 warsztatów z udziałem przedstawicieli wszystkich pionów w banku z różnych szczebli organizacyjnych. Szczególnie istotne w tym procesie były komunikacja i promocja stylu pracy w oparciu o nowe wartości oraz identyfikacja z nimi, tak by stały się obowiązującą normą.

5 000

pracowników tworzyło koncepcję nowej kultury organizacyjnej

Wdrożeniu nowych wartości w praktykę życia codziennego służyły liczne inicjatywy wewnętrzne. W ramach akcji „Współpracuję więc dziękuję”, pracownicy przesyłali elektroniczne kartki, doceniając działania koleżanek i kolegów. Odbyły się dwie edycje konkursu „Gwiazdy Współpracy” mającego na celu promowanie postaw otwartych na współpracę z innym. W efekcie łącznie docenionych zostało 2,3 tys. pracowników (w tym tysiąc menadżerów), na których głosy oddało niemal 3 tys. osób. Wartościom #Prosto i #Razem poświęcone były z kolei warsztaty nad uproszczeniem procesów biznesowych. Powstała również kolejna edycja grywalizacji „Prosto po polsku”, w której uczestnicy rozwiązywali zadania związane z wartościami Banku i Strategią ESG. Ponadto, cztery nowe wartości zostały uwzględnione w procesie onboardingowym, tak aby mogły towarzyszyć nowo zatrudnionym już od pierwszego dnia pracy w Banku.

Wyniki wyszukiwania