ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Raport zintegrowany 2021

Bank w 2021 r.

Bankowość Przedsiębiorstw

Bankowość Przedsiębiorstw obejmuje segmenty małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz segment średnich korporacji (MID).

Strategia - Filar Klient

W centrum naszych działań najwyżej stawiamy klienta i jego potrzeby, intensywnie rozwijamy kanały cyfrowe oraz szybkie i wygodne procesy obsługi. W jeszcze większym stopniu będziemy wykorzystać zaawansowaną analitykę danych i nowoczesne narzędzia CRM wspierające sprzedaż, które pozwolą na lepszego dopasowanie oferty, poprawę jakości obsługi i zwiększenie skłonności do polecania naszych usług.

W 2021 roku konsekwentnie realizowaliśmy założenia strategii. Wprowadziliśmy szereg usprawnień związanych automatyzacją i digitalizacją wniosków kredytowych oraz ich analizą. Rozszerzaliśmy funkcjonalności bankowości elektronicznej umożliwiające samoobsługę klienta.

Strategia - Filar Wzrost

Koncentrując się na najbardziej rentownych segmentach i grupach produktowych planujemy wzrost udziału w dochodach w segmencie MŚP o 2 p.p. oraz o 4 p.p. w segmencie MID względem 2020 roku.

Działalność kredytowa i finansowanie klientów

Naszym klientom udostępniamy szeroką, kompleksową ofertę produktów i usług, w tym kredyty bankowe, leasing, faktoring, organizowanie emisji oraz inne specjalistyczne formy finansowania.

Po raz drugi umożliwiliśmy klientom składanie wniosków o subwencję finansową w ramach rządowego programu tzw. „Tarczy Finansowej PFR 2.0”, który pomaga mikrofirmom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom działającym w branżach najbardziej zagrożonych pandemią zachować płynność finansową. W I kwartale 2021 roku przedsiębiorcy uprawnieni do uzyskania subwencji składali wnioski przez bankowość internetową, a w IV kwartale 2021 roku przez bankowość internetową mogli rozliczyć otrzymane środki.

Wraz z Polskim Funduszem Rozwoju zaproponowaliśmy nowy program finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Program jest dedykowany m. in. samorządom i przedsiębiorcom z niższym zaangażowaniem kapitałowym, których przychody bazują na ryzyku rynkowym. Zielone inwestycje dla biznesu o wartości 1 mld zł są szansą na realizację większych projektów i szybszy zwrot z inwestycji kapitału.

Stworzyliśmy Zespół Finansowania projektów finansowania projektów OZE dla Klientów Korporacyjnych MID. Indywidualne i specjalistyczne podejście pozwala na strukturyzowanie transakcji wpisujących się w potrzebę transformacji energetycznej oraz strategii ESG.

W IV kwartale 2021 nadal utrzymywaliśmy wysoką dynamikę wzrostu wartości portfela kredytów. Wartość portfela kredytów osiągnęła dynamikę +24,4% r/r – wzrost wartości o 5,8 mld zł. Dynamika wzrostu w segmentach wyniosła:

+24,4% r/r

wartość portfela kredytów (+5,8 mld zł)

+31% r/r

małych i średnich przedsiębiorstw (+1,6 mld zł)

+23% r/r

średnich korporacji (+4,2 mld zł)

IV kwartał 2021 był piątym kwartałem z rzędu, w którym wartość sprzedanych kredytów w MŚP przekroczyła 1 mld zł (bez odnowień) – 1,4 mld nowych kredytów (w IV kwartale 2021). Wartość sprzedaży kredytów w 2021 roku osiągnęła kwotę 5,1 mld zł, wzrost o +51% r/r. W IV kwartale 2021 roku. Rekordowa była również sprzedaż kredytów w segmencie średnich korporacji – 3,9 mld zł i ponad 11 mld zł w 2021 roku co przełożyło się na prawie 60% dynamikę r/r.

sadasd sadasd

Działalność transakcyjna

W 2021 roku rozwijaliśmy strefę samoobsługową dla klientów firmowych w bankowości elektronicznej PekaoBiznes24. Udostępniliśmy liczne funkcjonalności w zakresie zarządzania rachunkiem bankowym, produktami kartowymi, gotówkowymi jak i obsługę tarczy PFR. Jako pierwsi w Polsce zaoferowaliśmy w bankowości internetowej klientom firmowym przelew na telefon BLIK.

Wdrożyliśmy nową biometryczną metodę zdalnej weryfikacji tożsamości reprezentantów potencjalnego klienta „na selfie”. Ta metoda połączona z podpisem kwalifikowanym (SelfieSign) umożliwia firmom nawiązywanie relacji całkowicie zdalnie, niezależnie od ich formy prawnej. We współpracy z Tpay zaoferowaliśmy klientom nową usługę wspierającą dynamicznie rozwijający się e-commerce – bramkę płatniczą do płatności internetowych.

Rozwój elektronicznych kanałów dostępu, akwizycja oraz dopasowanie oferty do potrzeb naszych klientów pozytywnie wpływa na liczbę i wolumen transakcji – wolumen przelewów wychodzących wzrósł o +18% r/r w segmencie MID i +20% r/r w segmencie MŚP. W obszarze transakcji skarbowych odnotowaliśmy rekordowe wyniki, zwiększając obroty na transakcjach bieżącej wymiany walutowej o 31% r/r, a na transakcjach zabezpieczających ryzyko kursowe o 32% r/r.

Akwizycja klientów

W IV kwartale 2021 roku utrzymaliśmy wysoką dynamikę akwizycji i pozyskaliśmy 1 015 klientów, wynik ten był lepszy o 45% w porównaniu do IV kwartału 2020 roku. W 2021 roku pozyskaliśmy 4,1 tys. klientów, osiągając 54% wzrost akwizycji w segmencie MŚP oraz 47% wzrost w segmencie MID.

Wyniki wyszukiwania